Afbeelding

'Tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten'

di 8 okt 2019, 11:09 Actueel

Westvoorne – De problematiek met de huisvesting van arbeidsmigranten wordt groter. De gemeente Westvoorne wil gaan nadenken over tijdelijke huisvestingslocaties. De glastuinbouwsector en de havenindustrie hebben veel arbeidsmigranten aan het werk. In Westvoorne zijn er naar schatting duizend werkzaam. Ze moeten ook onderdak hebben. Het aanbod van goede en betaalbare woonruimte is echter beperkt.

Arbeidsmigranten verblijven vaak in recreatieve voorzieningen. 'Wanneer wij niks doen is de kans groot dat de recreatieve functie van onze campings steeds meer terrein verliest aan het plaats bieden aan arbeidsmigranten,' vreest het dagelijks bestuur. Uitzendbureaus, tuinders, huisvesters en andere bedrijven kopen bovendien woningen op om arbeidsmigranten te huisvesten. Dit zorgt voor een nieuwe balans in de wijken en veroorzaakt overlast. 'Het gaat ten koste van het woningaanbod voor gezinnen en starters die op zoek zijn naar een eigen plek.' Naar verwachting zal het aantal arbeidsmigranten toenemen.

Het dagelijks bestuur wil samen met de gemeenteraad gaan nadenken over huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten en waar die aan moeten voldoen. Maandag 7 oktober staat het op de politieke agenda. Westvoorne denkt onder meer aan parkeerregels en een maximum aantal bewoners per ruimte. Ook gaat het om de locatie van de huisvesting. Het dagelijks bestuur denkt uitsluitend aan het buitengebied en dan binnen de bouwvlakken van tuinders of in bestaande locaties. Er zou ook aandacht moeten zijn voor ontspanning. Ieder huisvestingsplan zou later apart door de gemeente moeten worden beoordeeld.

Uit de krant