Krapte in Rijnmond met verwachte banengroei van bijna 20.000 banen | WeekbladWestvoorne.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo weekbladwestvoorne.nl

Krapte in Rijnmond met verwachte banengroei van bijna 20.000 banen

  •   45 keer gelezen   Actueel

De arbeidsmarkt in Rijnmond wordt steeds krapper. De werkloosheid daalt en het aantal banen neemt toe. Waar alle kansen open liggen voor werkzoekenden, is het voor werkgevers een uitdaging om personeel te vinden. UWV toont de situatie op de regionale arbeidsmarkt in de publicatie Regio in Beeld.

De economie groeit niet meer in de mate waaraan Nederland de afgelopen jaren gewend raakte. Toch is er in de rest van 2019 en in 2020 nog steeds sprake van een bescheiden groei. In Rijnmond komen er dit en volgend jaar naar verwachting bijna 20.000 extra banen bij. Het totaal aantal banen komt dan uit op 683.000. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2020 met 105 duizend (1,2%) naar meer dan 8,6 miljoen banen. De relatief hoogste banengroei wordt verwacht in de regio's Groot-Amsterdam en Flevoland. De kleinste banengroei in Drenthe, Noord-Limburg en Midden-Limburg.

Moeilijk vervulbare vacatures
Werkgevers in de arbeidsmarktregio Rijnmond kampen met vacatures die zij moeilijk kunnen vervullen. In 2019 geeft een op de vijf werkgevers aan productiebelemmeringen te ervaren door personeelsgebrek. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid voorlopig nog zo blijven. In het hele land is er een tekort aan onder meer monteurs industriële machines, medewerkers klantcontact en hoveniers. In Rijnmond doen zich specifiek tekorten voor in de zorg, techniek, ICT en onderwijs.  

"De mismatch op de arbeidsmarkt omhelst niet alleen de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Er is bijvoorbeeld ook sprake van kennisveroudering en een geografische mismatch, zoals bij docenten in het basisonderwijs. We moeten ons gezamenlijk, met onderwijs, overheid én werkgevers, richten op creatieve oplossingen.", aldus Jacqueline Toxopeus, arbeidsmarktadviseur UWV.

Regionale samenwerking
Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd een-op-een te matchen met de vraag van werkgevers. Juist in deze tijd blijft het de grote uitdaging voor UWV en gemeenten om, samen met alle partners op de arbeidsmarkt, de match tussen vraag en aanbod te maken. Voor kwetsbare werkzoekenden als lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders blijft het moeilijk een betaalde baan te bemachtigen op de arbeidsmarkt.

Marina Siebkes, regiomanager UWV Rijnmond: "Wat van belang is, is dat we met elkaar inzetten op een duurzame aansluiting op de arbeidsmarkt. Een goed voorbeeld hiervan is WW@WORK, een initiatief van de gemeente Rotterdam in samenwerking met UWV om werkzoekenden die al langere periode een WW-uitkering ontvangen en in de bijstand 'dreigen' te belanden aan een baan te helpen."

Regio in Beeld
Regio in Beeld is de jaarlijkse publicatie van UWV die per arbeidsmarktregio inzicht biedt in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Zoals regionale cijfers over banen, het aanbod van werkzoekenden, moeilijk vervulbare vacatures en oplossingen voor personeelstekorten. Met Regio in Beeld bevordert UWV een transparante arbeidsmarkt en samenwerking in de regio tussen UWV, gemeenten, werkgevers en partners.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>