Afbeelding

Bijzondere opvang voor onder andere kwetsbare kinderen

wo 8 apr 2020, 11:52 Actueel

Westvoorne - Eén van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te verspreiden is dat o.a. kinderdagverblijven en scholen dicht zijn. De maatregelen duren voorlopig t/m 28 april. Er is alleen bijzondere opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of als er sprake is van concrete risico's voor kwetsbare kinderen.

Hieronder vindt u informatie, waarmee u kunt bepalen of een kind in aanmerking komt voor bijzondere opvang.

Kwetsbare kinderen

In deze stressvolle tijd kan voor kinderen in kwetsbare gezinnen de druk thuis hoog oplopen. Extra ondersteuning kan dan gewenst zijn. Thuisbegeleiding heeft de voorkeur, maar als het nodig is, kan een kwetsbaar kind ook bijzondere opvang krijgen. Als sprake is van een (combinatie van) risicofactoren, zoals anderstaligheid, ontwikkelingsproblemen van een kind of onveiligheid in een gezin, kan worden bekeken of de kinderopvang en/of scholen kunnen voorzien in opvang. Er is een tijdelijke richtlijn gemaakt om de samenwerking tussen kinderopvang, scholen en jeugdhulp te vergemakkelijken.
Bekijk hier de richtlijn.

Locaties voor bijzondere opvang in Westvoorne zijn:

-             Peuteropvang Jacobeintje aan Middelweg 54, Rockanje

-             BSO aan Zee - De Zeewinde aan Hoogvlietlaan 28, Rockanje 

-             BSO de Driehoek - Vrouwe Machteldweg 1, Oostvoorne

Heeft u vragen over bijzondere opvang voor kwestbare kinderen, dan kunt u terecht bij mevrouw Stolk van Humankind via telefoonnummer 06 20 54 16 45.

Cruciale beroepen

Kinderen van ouders die in een cruciale sector werkzaam zijn, kunnen, indien nodig, op de kinderopvang en/of op school worden opgevangen.

Uit de krant