Afbeelding

Westvoorne start met handhavingsteam

ma 9 nov 2015, 14:56 Actueel

Westvoorne - Sinds 1 oktober is het handhavingsteam actief in Westvoorne voor wijkbeheer en handhaving openbare orde en veiligheid.

Klachten die te maken hebben met het beheer openbare ruimte en waarbij handhaving mogelijk is, worden door het handhavingsteam opgepakt. Het team bestaat uit drie buitengewoon opsporingsambtenaars (boa's), een gastheer strand/wijkbeheerder en een veiligheidsregisseur. De boa's zijn te herkennen aan hun uniform. Dit uniform is blauw met een zilveren vuist als insigne en een geblokte bies met daarboven de term 'Handhaving'. De boa die verantwoordelijk is voor Milieu en Natuur heeft geen geblokte bies op zijn uniform, maar is wel in het blauw gekleed. De boa's rijden in herkenbare auto's, maar kunnen ook lopend, fietsend of op de scooter gezien worden.

Buitengewoon opsporingsambtenaar
De boa's worden ingezet voor beheer van de openbare ruimte, zodat situaties die onveilig zijn of in strijd zijn met de wetgeving worden opgemerkt en aangepakt. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme, parkeren blauwe zone/parkeren Dorpsplein en snoeiverzoeken wanneer groen te veel over het trottoir groeit. De boa's wijzen de veroorzakers hierop en geven eventueel een bekeuring. Bij de ondersteuning van evenementen en tijdens stranddagen worden ook de boa's ingezet. Eén van de boa's is controleur Drank- en Horecawet.

Gastheer strand/wijkbeheerder
De gastheer strand/wijkbeheerder pakt zelfstandig zaken op die hij op straat tegenkomt en inspecteert het gebied gericht op openbare orde en veiligheid. Daarnaast geeft de strand/wijkbeheerder voorlichting aan strandbezoekers over de leef- en gedragsregels in het gebied.

De veiligheidsregisseur
De veiligheidsregisseur wordt op alle, vaak complexere veiligheids-onderwerpen ingezet en gaat met bewoners en ondernemers in gesprek. De veiligheidsregisseur brengt de problemen in kaart, analyseert situaties en bepaalt vervolgens wat er moet gebeuren.

Om het werk van het handhavingsteam goed te kunnen doen, wordt nauw samengewerkt met de politie en in het bijzonder met de wijkagenten in Westvoorne. Ook wordt samengewerkt met het Waterschap, zeehavenpolitie en overige toezichthouders en boa's die actief zijn in de natuurgebieden. Wanneer het om jeugdoverlast gaat, wordt er samengewerkt met Stichting Push. Het handhavingsteam is tijdens kantooruren te bereiken via het ServicePunt van de gemeente via telefoonnummer 14 0181 of stuur een mail naar servicepunt@westvoorne.nl.

Uit de krant