Afbeelding

Voorbereidingen Brede School Rockanje van start

di 8 nov 2016, 10:00 Actueel

Rockanje - De voorbereidingen voor een ontwerp van een nieuw gezamenlijk gebouw zijn van start. Samen met de scholen en de andere toekomstige gebruikers is het college bezig met deze voorbereidingen.

Dit nieuwe onderkomen biedt straks plaats aan een brede school, de buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, de bibliotheek, (sport)verenigingen, maatschappelijke organisaties en diverse activiteiten. Het nieuwe gebouw komt op de huidige locatie van de basisscholen aan het Kolpapad, de Hoogvlietlaan en de Willem de Waalstraat in Rockanje. De gebruikers werken momenteel aan het programma van eisen. Vervolgens komt dit programma medio 2017 ter besluitvorming in de gemeenteraad. Parallel werken ze aan een voorstel om het huidige bestemmingplan te wijzigen. Wanneer alles volgens planning loopt, kunnen de toekomstige gebruikers medio 2019 in het gloednieuwe gebouw.

Tijdens de bouw zullen de basisscholen en de peuterspeelzaal  moeten verhuizen naar een tijdelijke locatie. Op dit moment bekijken ze wat de beste oplossing is, onder meer tijdelijke huisvesting bij de locatie van sport- en cultuurcentrum De Merel en de obs Remix aan de Dwarsweg. De gebruikers van centrum De Merel kunnen gebruik blijven maken van hun huidige accommodatie tot de nieuwbouw gereed is. 

De bedoeling is dat alle activiteiten die nu in centrum De Merel plaatsvinden, straks ook in het nieuwe multifunctionele gebouw een plekje krijgen. De huidige locatie krijgt dan een nieuwe functie en kan worden ontwikkeld als woningbouwlocatie.

Op de site van de de gemeente westvoorne, www.westvoorne.nl, is een nieuwsbrief te downloaden met uitgebreide informatie over de Brede School. 

Uit de krant