Afbeelding

Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne

Actueel 124 keer gelezen

Westvoorne - Vanaf december 2016 is de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne actief. Deze adviesraad is voor burgers en van burgers; de leden zijn betrokken inwoners. De adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de lokale invulling van de wetgeving in het sociaal domein in Westvoorne.

Het gaat dan om allerlei zaken die de burger raken: wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen en jeugdbeleid. Doel is een integrale benadering, dicht bij de inwoners. Zo kan het beleid nog beter gevoed worden vanuit de praktijk.

Weliswaar geïnstalleerd door de gemeente is de raad overigens nadrukkelijk een onafhankelijk adviesorgaan, zij opereert ook onafhankelijk van organisaties in het sociale domein. Bij haar adviezen kijkt de adviesraad door de bril van de inwoners. De adviesraad haalt actief signalen op uit de Westvoornse samenleving, bevraagt burgers en instellingen, zowel formeel als informeel, om snel te kunnen schakelen. Kennis en ervaring van gebruikers en professionals samen maken goede afgewogen en integrale adviezen aan de gemeente mogelijk.

Uit de krant