Afbeelding
Foto: stock

Gemeenten vragen Metropoolregio om splitsing OV concessie

Actueel 22 keer gelezen

Regio - De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gevraagd de concessie voor het openbaar vervoer (OV) op het eiland te splitsen: één voor het reguliere busvervoer en een maatwerkcontract. Dit laatste kent flexibele vormen van openbaar vervoer met kleine voertuigen in combinatie met doelgroepenvervoer.

De gemeenten willen dat inwoners zo lang mogelijk blijven participeren in de samenleving. Dat geldt ook voor inwoners met een beperking.  Alle gemeenten op Voorne-Putten handhaven het vervoer voor de inwoners met een indicatie daarvoor. Ook voor leerlingen met een medische indicatie voor het leerlingenvervoer verandert er niets.

De gemeenten kijken naar verbeteringen en ontwikkelingen in het vervoer op Voorne-Putten. In de toekomst zullen naar verwachting meer inwoners met het doelgroepenvervoer reizen waardoor ook de kosten zullen stijgen. Daarom zoeken de gemeenten samen naar enerzijds het vervoer beter aan te laten sluiten op de veranderende behoefte van de reizigers en anderzijds een slimmere manier om dat specifieke vervoer te handhaven tegen een goede prijs.

Openbaar vervoer
De vier gemeenten op het eiland willen het openbaar vervoer in de toekomst beter laten aansluiten bij de wensen van de reizigers. Daarom hebben de gemeenten gekeken waar zij het vervoer voor de reiziger kunnen verbeteren door het op een slimmere manier te organiseren. Dat levert voordelen op voor de reiziger en leidt tot minder kosten bij de gemeenten. Op Voorne-Putten rijden grote bussen op vaste tijden en soms met weinig reizigers of zelfs leeg rond. Dat is zonde van het geld. Bovendien worden de kernen niet altijd even goed bediend.

Gesplitste concessie
Met de voorgestelde splitsing van de concessie kan volgens de eilandgemeenten beter worden voldaan aan de vraag van de klant. Het OV-aanbod blijft in grote lijnen gehandhaafd waarbij circa 10% van het budget van de OV-concessie ingezet wordt voor vervoer dat  aan de directe vraag van de reizigers kan voldoen. Dit deelbudget wordt in het splitsingsvoorstel gecombineerd met een deel van het doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer, vervoer in het kader van de Jeugdwet en het Wmo-vervoer) en gezamenlijk aanbesteed.  De MRDH besteedt in mei 2017 het openbaar vervoer op Voorne-Putten opnieuw aan. Met de nieuwe gesplitste concessie, die in december 2018 van kracht wordt, wordt volgens de colleges van de vier gemeenten de kwaliteit van beide vormen van vervoer beter.

Iedereen doet mee
De gemeenten vinden het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen aan maatschappelijk activiteiten. Openbaar vervoer speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom wordt er geïnvesteerd in de infrastructuur zoals het opknappen van het metro-busstation in Spijkenisse. De gemeenten willen ook de kwaliteit van het collectief OV in gebieden waar minder mensen wonen behouden en waar mogelijk verbeteren.

Procedure
Binnenkort worden de gemeenteraden op Voorne-Putten en de Adviesraden Sociaal Domein over de voorstellen die de colleges aan de MRDH hebben gedaan, geïnformeerd. In april wordt bekend of de MRDH ingaat op de voorstellen van de gemeenten op Voorne-Putten. In mei zal de MRDH het openbaar vervoer voor het eiland, al dan niet samen met een deel van het doelgroepenvervoer, gaan aanbesteden. 

Uit de krant