WeekbladWestvoorne.nl - Afronding glassanering buitengebied
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo weekbladwestvoorne.nl

Afronding glassanering buitengebied

  •   68 keer gelezen   Actueel
Foto: PR

Rockanje - Afgelopen week werden er meerdere overeenkomsten ondertekend tussen eigenaren van tuinbouwkassen en gemeente Westvoorne. Met de ondertekening van deze exploitatieovereenkomsten verdwijnt circa 1,7 ha aan kassen en bijbehorende bedrijfs-bebouwing in het duingebied van Rockanje. Ook de rechten om nog ca. 4,3 ha aan kassen te mogen bouwen in het duingebied is hiermee verdwenen. Deze ontwikkeling past in het glastuinbouwbeleid van gemeente Westvoorne.

Sinds enkele jaren werkt de gemeente gestructureerd aan de sanering van glastuinbouw-bedrijven die verspreid in het buitengebied liggen. De basis voor de sanering ligt in de structuurvisie Glasherstructurering uit 2009. Uitgangspunt in deze visie is dat de verspreid gelegen bedrijven de mogelijkheid krijgen om hun activiteiten te verplaatsen naar het glastuinbouwgebied Tinte. Ook is het mogelijk om de glastuinbouwactiviteiten te staken.

Wethouder Van der Meij: 'Met de ondertekeningen van afgelopen week is het glassanerings-project nagenoeg afgerond. We zijn positief dat we met alle eigenaren van de ruim 30 tuinbouwkassen de onderhandelingen naar ieders tevredenheid hebben kunnen afronden. Sommige zaken waren best complex'.

De exploitatieovereenkomsten die afgelopen week zijn ondertekend betreffen de volgende drie locaties, op al deze locaties zullen de tuinbouwkassen en bijbehorende bedrijfsbebouwing worden gesloopt: Walinxweg 3 in Rockanje. Hier zal de bedrijfswoning naar burgerwoning worden omgezet en 4 compensatiewoningen en natuur worden gerealiseerd. Ziekenwei 16 in Rockanje. Hier wordt de bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning. Er wordt een compensatiewoning gerealiseerd aan de Langeweg. Ook wordt er extra natuur gerealiseerd. Rondeweiweg 12 in Rockanje. Op deze locatie zal de bedrijfswoning naar burgerwoning worden omgezet.

Aan deze saneringen zijn door de Provincie Zuid Holland subsidies gekoppeld in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling.

reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>