[WIE WAT BEWAART ...DIE WEET WAT!] Collecte zonder keurmerk | WeekbladWestvoorne.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo weekbladwestvoorne.nl
WIE WAT BEWAART ...DIE WEET WAT!

Collecte zonder keurmerk

  •   18 keer gelezen   Actueel

Ook in de achttiende eeuw kwamen geldinzamelingsacties voor, bijvoorbeeld voor het vrijkopen van slaven of de herbouw van kerken. Vooral dit laatste was een legitiem doel. Betrokkenen doorkruisten daartoe het hele land om geld in te zamelen. Zij hadden veelal een bezegelde brief bij zich waarin stond waarvoor het geld nodig was. Bovendien was er altijd een schriftje waarin werd aangetekend welk bedrag werd gegeven. Hoe langer de lijst, hoe betrouwbaarder de actie en hoe meer de één gaf, hoe meer de volgende geneigd was te geven.

Overigens ging de collectant niet van huis tot huis maar ging hij rechtstreeks naar de armenzorg, de predikant of het bestuur van het dorp. Helaas werd er ook misbruik van gemaakt. In het voorjaar van 1716 liep in Brielle Matthijs Huijgens uit Leiden tegen de lamp. Hij was een jaar eerder in 's Gravenhage in contact gekomen met ene Johannes. Deze beschikte over een boekje en een bezegelde brief die door hemzelf gemaakt was. Daarin was sprake van de afgebrande kerk van het dorpje Crevelsburgh. Zich voordoend als kerkmeester en armmeester van Crevelsburgh haalden zij in enkele weken 21 gulden op. Toen Johannes weer naar Duitsland vertrok nam Matthijs het boekje met attestatie voor vijf gulden van hem over en zette de tocht voort. Van de armmeester van Heenvliet ontving hij 22 stuivers. Dit tekende hij aan in zijn boekje, maar veranderde dat later in vier gulden. In Brielle ontstond echter achterdocht en viel Matthijs door de mand; Crevelsburg bestond niet, het geld was voor hemzelf! Zijn bekentenis kwam hem duur te staan: hij werd gegeseld, gebrandmerkt en verbannen. Als waarschuwing en toelichting werden het boekje en de valse brief boven zijn hoofd aan de paal vastgespijkerd.

Aart van der Houwen (aa.vanderhouwen@streekarchiefvp.nl)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>