Onderzoek naar bereikbaarheid van Voorne-Putten | WeekbladWestvoorne.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo weekbladwestvoorne.nl
Bron: Bereikbaarheidsvisie
Bron: Bereikbaarheidsvisie (Foto: Bron: Bereikbaarheidsvisie)

Onderzoek naar bereikbaarheid van Voorne-Putten

  •   117 keer gelezen   Actueel

Regio - De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), de Provincie Zuid-Holland en lokale overheden onderzoeken in opdracht van het Rijk vanaf september dit jaar, volgens het besluit dat vorig jaar december werd genomen, de bereikbaarheid van Voorne-Putten.

De analyse die in het onderzoek wordt gemaakt, moet de basis vormen voor de maatregelen en oplossingen om de ontsluiting van het eiland en de regio structureel te verbeteren. Dat is de uitkomst van een bestuurlijk overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).

Voortgang
Het onderzoek is hoog op de agenda van het Rijk en de regio gekomen door druk van de eilandgemeenten. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat volgt de voortgang van de inspanningen op Voorne-Putten op het gebied van bereikbaarheid en wil dan ook graag samen met de betrokken regionale en lokale overheden op basis van de onderzoeksuitkomsten verder investeren om de bereikbaarheid te verbeteren.

Aandacht voor bereikbaarheid
Afgelopen jaren hebben lokale overheden zelf ook geïnvesteerd in onder andere de koppeling van slimme verkeerslichten, uitbreiding van P+R en fietsparkeren bij stations, de aanleg van rotondes en het verbeteren van ruispunten. Daarnaast vragen de vier gemeenten op Voorne-Putten al enige jaren bij regionale en landelijke overheden om aandacht voor de bereikbaarheid van het eiland. Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de Tweede Maasvlakte en het toenemende verkeer in de regio zorgen regelmatig voor files en verkeersinfarcten op de wegen van en naar Voorne-Putten. Voor de wethouders van de metropoolregio werd het dan ook hoog tijd dat een betere ontsluiting van Voorne-Putten en de Rotterdamse haven bij de hogere overheden op de agenda kwam te staan. 'We pleiten met elkaar al jarenlang voor verbetering van de verkeerssituatie op en rond ons eiland. Het is mooi om te zien, dat er nu echt werk wordt gemaakt van een plan met maatregelen die de soms rampzalige verkeerssituaties moeten helpen voorkomen', aldus wethouder Igor Bal.

Aanloopinvesteringen
Naast het onderzoek naar maatregelen voor een structurele verbeterde bereikbaarheid van Voorne-Putten, ondersteunen het Rijk en de MRDH de gezamenlijke ontwikkeling van het maatregelenpakket 2019-2022 voor de korte termijn. Dit dient als aanloopinvesteringen voor de plannen van het gebiedsprogramma Rotterdam Den Haag. De plannen voor de betere ontsluiting van Voorne-Putten maken daar deel van uit. Om zo snel mogelijk resultaten te boeken, start de uitvoering daarvan al in 2019,. Het pakket bevat innovatieve maatregelen die erop gericht zijn het bestaande stedelijk OV te verbeteren, het wegennet beter te benutten, de doorstroming te bevorderen en het gebruik van de fiets te stimuleren. Bovendien zijn er maatregelen die het gedrag van verkeersdeelnemers moeten beïnvloeden, zoals spitsmijden door buiten de spits te reizen.  

Ambities
Uitvoering van de maatregelen draagt bij aan de afgesproken ambities voor een sterke economie, een aantrekkelijke leefomgeving en kansen op werkgelegenheid voor de inwoners van Voorne-Putten. Wethouder Bal: 'Die ambities passen goed bij ons eiland. We staan met elkaar voor een duurzame bereikbaarheid van de belangrijkste woon- en werkgebieden in onze regio. Een verbetering van de ontsluiting klinkt ons dan ook als muziek in de oren.' Het Rijk en de MRDH stellen de voorstellen voor het vervolg op de korte termijn maatregelen in het najaar 2019 vast.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>