[WIE WAT BEWAART...DIE WEET WAT!] Een dichter in diskrediet | WeekbladWestvoorne.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo weekbladwestvoorne.nl
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
WIE WAT BEWAART...DIE WEET WAT!

Een dichter in diskrediet

  •   36 keer gelezen   Actueel

De Brielse schoolmeester Carel of Charles Wijckhuijs (ca. 1580-ca. 1640) kent landelijk enige bekendheid als dichter. Helaas zijn de deskundigen niet erg lovend over zijn kunnen: in het Nieuw Biografisch Woordenboek staat doodleuk dat Wijckhuijs behoorde tot de minsten van zijn tijd. Er is weinig bewaard gebleven dus we zullen nooit weten of hij mooiere gedichten heeft gemaakt dan die enkele die bekend zijn.

Sommige werken kennen wij alleen uit vermeldingen. Zoals zijn boekje "Konstige gecalculeerde maentafel op de interest, gestelt onder jaertaeffelen ende ordre" uit 1618. We kennen het slechts omdat Brielle hem honderd gulden gaf als dank voor het feit dat hij het boekje aan het stadsbestuur had opgedragen. Ook van hemzelf weten we weinig. De familie kwam waarschijnlijk uit Vlaanderen en voordat meester Charles in 1603 in Brielle kwam, was hij enkele jaren schrijfmeester in Haarlem geweest. Omstreeks 1620 was hij korte tijd secretaris van Oostvoorne, waar hij enkele malversaties pleegde waarvoor hij in 1623 voor het gerecht werd gedaagd. Opvallend waren zijn opvattingen over het geloof die hij niet onder stoelen of banken stak. Dat mensen dat niet vergaten bleek in 1623 toen hem werd verweten dat hij zes jaar eerder in een Vermaning of Doperse kerk, had gezegd: "Men seit sooveel van het eeuwige leven, maer wie is oeit daerboven geweest die ons daervan bescheit soude connen geven? (Zij) die de Schrifture geschreven hebben sijn menschen geweest zoals wij sijn ende wie sal ons seggen off sij die dingen niet geschreven hebben door eerzucht ofte om een religie te fonderen (stichten) waermede men de menschen in officie (klein) soude houden?". Het zal nooit zijn bedoeling zijn geweest dat uitgerekend dit bewaard is gebleven: het rijmt niet eens!

Aart van der Houwen (aa.vander houwen@streekarchiefvp.nl)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>