Expositie koloniehuizen en schatten van Oostvoorne | WeekbladWestvoorne.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo weekbladwestvoorne.nl

Expositie koloniehuizen en schatten van Oostvoorne

  •   184 keer gelezen   Actueel

Oostvoorne - Na enige jaren van afwezigheid zal in Oostvoorne weer een expositie worden georganiseerd. De Oudheidkamer beschikt hiervoor sinds kort over een nieuwe ruimte aan het Kerkplein. Vanwege de geringe voorbereidingstijd, zal de expositie bestaan uit twee thema's die in het verleden al aan de orde zijn geweest.

Het is de bedoeling dat de expositie rond 1 juni wordt geopend. Hoewel al enig materiaal aanwezig is, wordt gezocht naar meer. Het gaat hierbij zoals bovenaan genoemd, om de koloniehuizen en schatten van Oostvoorne. Bij het laatste thema kan worden gedacht aan authentieke prenten, schilderijen en de buitenplaatsen. Heeft u nog (oud) materiaal dat bruikbaar en dat u in bruikleen wilt geven voor deze expositie? Denkt u bijvoorbeeld aan foto's, schriftelijk materiaal of voorwerpen.

Mocht u het leuk vinden om te helpen met de bemensing gedurende de openingstijden, dan wordt graag gebruik gemaakt van uw diensten.

Reageren kan door uw reactie kenbaar te maken aan: Bert Hamer, telefoon (0181) 48 39 68 of bhamer@upcmail.nl. Ad Swank, telefoon (0181) 48 27 22 of info@juwelierdeman.nl of André Hokke, telefoon 06 23 54 63 79 of a.hokke@upcmail.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>