Westvoorne presenteert Kadernota 2020 | WeekbladWestvoorne.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo weekbladwestvoorne.nl
Het college van Westvoorne zal de kadernota nader uitwerken en in het najaar een begroting presenteren
Het college van Westvoorne zal de kadernota nader uitwerken en in het najaar een begroting presenteren (Foto: )

Westvoorne presenteert Kadernota 2020

  •   75 keer gelezen   Actueel

Westvoorne - Het college van b&w heeft de Kadernota 2020 opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. In de kadernota zijn zowel de beleidsmatige uitgangspunten en ontwikkelingen als de financiële uitwerking voor 2020 opgenomen.

Het financiële meerjarenperspectief laat zien dat door autonome ontwikkelingen de begroting 2020 in eerste instantie niet sluitend is. Het college zal de kadernota nader uitwerken en in het najaar een begroting presenteren die tenminste voor het jaar 2020 sluitend zal zijn. In het collegeprogramma 'De toekomst in het vizier' is het coalitieakkoord door het college vertaald naar concrete doelen. Deze doelen vormen de basis voor de nadere uitwerking in deze Kadernota 2020 en in de Begroting 2020-2023.

De komende vier jaar zet de gemeente in op buurtpreventie om de veiligheid en leefbaarheid met elkaar zo hoog mogelijk te houden. Extra woningen worden gebouwd voor ouderen, jongeren en jonge gezinnen. In de kadernota is extra geld gereserveerd voor sport, zodat iedereen op zijn eigen manier in beweging kan komen, zijn en blijven. Daarbij worden mogelijkheden verkend om het openbaar gebied zodanig in te richten dat deze uitdaagt tot sporten en bewegen.

Westvoorne heeft de ambitie om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Energieneutraal wil zeggen dat alle energie die nodig is, wordt opgewekt via hernieuwbare bronnen zoals zonnepanelen, bodemwarmte en windenergie. Hiernaast blijft energiebesparing erg belangrijk. De verduurzaming van woningen, gemeentelijke accommodaties en bedrijfslocaties staat hoog op de agenda. Ook is aandacht voor de ontsluiting van Voorne-Putten.

In de Kadernota 2020 wordt het actuele, financiële meerjarenperspectief samengevat. Hiermee worden in één oogopslag de effecten van de cyclus van vorig jaar, lopend jaar en de verwachting voor de volgende jaren financieel in beeld gebracht. Het streven van het college is de gemeente Westvoorne financieel gezond te houden. Wethouder van financiën Jorriena de Jongh-de Champs: "De jaarrekening van 2018 laat een voordelig resultaat zien van netto € 604.261. Wij stellen voor dit bedrag in te zetten voor de meerjarenraming."

Op basis van de kadernota en bijbehorende algemene beschouwingen is het aan de raad om de kaders voor de begroting mee te geven. Wethouder De Jongh-de Champs: "De kadernota schetst het kader waarbinnen het college de begroting 2020 verder uitwerkt. Om de begroting sluitend te maken is een aanpak bedacht, waarbij we er niet aan ontkomen beleidsmatig prioriteiten te stellen. Met de mogelijke opbrengsten van de verkoop van de Eneco-aandelen is nog geen rekening gehouden, maar dit biedt de gemeente zeker ook mogelijkheden in positieve zin. In het najaar presenteren wij een begroting die tenminste voor het jaar 2020 sluitend zal zijn."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>