Eerste resultaten met nieuwe mini-containers positief | WeekbladWestvoorne.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo weekbladwestvoorne.nl

Eerste resultaten met nieuwe mini-containers positief

  •   267 keer gelezen   Actueel

Westvoorne - Vanaf april hebben 6.000 huishoudens in Westvoorne een minicontainer gekregen voor papier en karton. Daarnaast konden inwoners een minicontainer voor plastic, metalen en drinkkartons aanvragen en is de afvalcontainer voor restafval verkleind. Al deze maatregelen hebben tot doel het huishoudelijk afval meer en beter te scheiden. Zo houden we ook de afvalstoffenheffing betaalbaar. De eerste resultaten zijn erg positief.

Vorig jaar werd in Westvoorne 58% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. Dit percentage moet flink omhoog om nog meer grondstoffen voor hergebruik te behouden en ook de verwerkingskosten van afval betaalbaar te houden. Door de invoering van de nieuwe mini-containers is hierin een flinke stap gezet. Vergeleken met dezelfde periode in 2018 (april en mei) is het restafval met 25% afgenomen, is 60% meer PMD ingezameld, 40% meer papier (OPK) en 10% meer GFT. Als deze ontwikkeling zich doorzet zal het afvalscheidingspercentage voor Westvoorne in 2019 groeien naar 69%. De landelijke doelstelling van 75% in 2020 is daarmee voor Westvoorne haalbaar.

Afval betaalbaar houden

Naast meer afval te scheiden en her te gebruiken is het doel van het gemeentelijk afvalbeleid om minder restafval over te houden. Vooral de daling van het restafval in de afgelopen 2 maanden is daarom erg positief. Restafval wordt verbrand. Per kilo-ton afval dat wordt verbrand moet de gemeente een bedrag betalen. Dit bedrag wordt doorberekend aan de inwoners. De afname van de hoeveelheid restafval in de maanden april en mei 2019 kan op jaarbasis tot een besparing leiden van circa € 75.000 op de verwerkingskosten en de daaraan door de rijksoverheid verbonden afvalstoffenbelasting. Voor het andere afval gelden andere verwerkingskosten. Papier levert juist geld op.

Geef afval waarde

Grondstoffen worden steeds schaarser op onze aarde. Daarom is het belangrijk afvalstoffen gescheiden in te zamelen. Zo kunnen ze hergebruikt worden en gaan grondstoffen niet onnodig verloren. Dat is in ieders belang en daarom zal ook ieder zijn steentje moeten bijdragen. De eerste resultaten laten zien dat inwoners van Westvoorne goed en bewust bezig zijn met hun afval.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>