[WIE WAT BEWAART...DIE WEET WAT!] Broodbezorging in Oostvoorne | WeekbladWestvoorne.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
} Logo weekbladwestvoorne.nl
WIE WAT BEWAART...DIE WEET WAT!

Broodbezorging in Oostvoorne

  •   53 keer gelezen   Actueel

Er is misschien maar één exemplaar van bewaard gebleven: de huis-aan-huis bezorgde brief van de bakkers van Oostvoorne uit 1963. In de brief werd de bevolking van Oostvoorne ervan op de hoogte gebracht dat de bakkers genoodzaakt waren hun bezorging te gaan vereenvoudigen.

Het is een inmiddels verdwenen fenomeen: het bezorgen van brood, maar was in de jaren zestig nog volop gebruik. Zoals tegenwoordig diverse postbezorgdiensten de straat warm houden, liepen toen bakkers af en aan. De huisvrouw bepaalde welke bakker aan de deur mocht komen. Gevolg was dat de bakkers hun klanten door het hele dorp en de polders verspreid moesten zoeken. Soms hoorde een hele straat tot de klantenkring van een bakker, maar vaker had hij slechts enkele huizen in de rij als klant en soms kwamen drie bakkers op dezelfde dag bij de verschillende adressen hun brood aanbieden.

Het was niet eenvoudig dit te veranderen: de klant was immers koning. In 1963– ook omdat de winkels toen in zwang kwamen – gingen de bakkers echter over tot een rigoreuze sanering. In het vervolg kregen de bakkers eigen wijken. Dit was een gewichtige zaak. De afspraken werden in een contract vastgelegd en zelfs door burgemeester en wethouders goedgekeurd. Bovendien werd een contact-commissie benoemd waarin o.a. enige leden van vrouwenorganisaties zitting namen. Het dagelijks bestuur werd gevormd door de bakkers Achterberg (Heveringseweg) en Arkenbout (Burg. Letteweg). De flyer: "De bakker die Uw voorkeur geniet voor banket mag natuurlijk een door U opgegeven bestelling bezorgen, ook al woont U niet in een hem toegewezen wijk. Het is zowel Uw als ons voordeel als deze sanering goed slaagt; wees daarom mild in uw oordeel over de eventuele nieuwe bakker. Hij weet nog niet Uw voorkeur van broodsoort enz."

Aart van der Houwen (aa.vander houwen@streekarchiefvp.nl)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>