Bermen beheren met aandacht voor de natuur | WeekbladWestvoorne.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo weekbladwestvoorne.nl

Bermen beheren met aandacht voor de natuur

  •   111 keer gelezen   Actueel

Westvoorne - Gemeente Westvoorne is op verschillende locaties binnen de gemeente gestart met natuurgericht beheer. Dat betekent dat ruige bermen, singel- en sloottaluds op een natuurlijke manier worden onderhouden. Dit heeft als voordeel dat de kwaliteit van de omgeving voor mens, dier en plant verbetert. 

Door op een andere manier te maaien en het maaisel af te voeren worden de bermen verschraald. Zo ontstaat er na enkele jaren een goede voedingsbodem voor verschillende inheemse kruidenvegetaties. Ook gaat de gemeente gefaseerd maaien. Veel bijen, hommels, vlinders en andere nuttige insecten hebben bloemen nodig om te overleven. Ook de jonge vogels leven weer van deze insecten. Als alles in één keer gemaaid wordt duurt het te lang voordat er weer bloemen zijn. In de tussentijd zijn er dan veel minder insecten en dus weinig voedsel voor de vogels. Door het maaien meer te spreiden kunnen de dieren uitwijken. Als ondersteuning voor insecten wordt er een bijenhotel geplaatst aan het perceel grenzend aan het natuurgebied het Waaltje achter de Dorpsweg in Rockanje. 

Inzaaien van inheemse soorten 
Op tijdelijk braakliggende gronden (zoals het Kerkplein in Oostvoorne) zijn inheemse eenjarige- en meerjarige zaden ingezaaid. Dat geeft op korte termijn meer kleur aan de omgeving en verbetert dan direct de biodiversiteit. Ook bij herinrichtingen (zoals bij de nieuwe begraafplaats in Oostvoorne) zijn inheemse zaden ingezaaid. In Rockanje wordt de nieuwe wijk Drenkeling natuurlijk ingericht. 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 
De laatste jaren zijn in de gemeente ook diverse natuurvriendelijke oevers aangelegd. Bij een natuurvriendelijke oever is er een gelijkmatige overgang van het water naar de grasberm. Deze overgang heeft een natuurlijke begroeiing die de tijd krijgt om zich te ontwikkelen. Juist de vochtige grond zorgt voor de groei van gevarieerde planten. 

Locaties 
Inmiddels is aan de Strandweg, Nieuwe Achterweg en Dorpsweg in Rockanje gestart met natuurgericht beheer. Ook in Oostvoorne aan De Ruy, De Burcht Hoflaan en Kleidijk is met de nieuwe manier van beheren begonnen. Deze natuurgerichte werkzaamheden zijn in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer, bijenverenigingen, Zuid Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Waterschap Hollandse Delta en de eigen buitendienst van de gemeente besproken en in uitvoering gebracht.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>