Behandeling begroting Waterschap Hollandse Delta uitgesteld | WeekbladWestvoorne.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo weekbladwestvoorne.nl
De werkgroep legt een bezoek af aan de waterzuivering in Hellevoetsluis.
De werkgroep legt een bezoek af aan de waterzuivering in Hellevoetsluis. (Foto: H. Wiersma)

Behandeling begroting Waterschap Hollandse Delta uitgesteld

  •   21 keer gelezen

De behandeling van de begroting van Waterschap Hollandse Delta is na een zeer rumoerig verloop van de Verenigde Vergadering in Ridderkerk vorige week uitgesteld naar 11 december.

Dit is zeer ongebruikelijk omdat de Provincie vraagt om de begroting voor 1 december in te dienen. Deze extra tijd is echter noodzakelijk voor het bestuur om een goed besluit te nemen. Immers de vaststelling van de belastingverordening van 2020 voor watersysteem-, wegen-, verontreinigings- en zuiveringsheffing hangt hier nauw mee samen. De fractie van de PvdA heeft daarom een motie ingediend om de behandeling uit te stellen en zorgvuldiger voor te bereiden, die door de meerderheid van de Verenigde Vergadering werd gesteund.

Het bestuur verwachtte voor 2020 een flinke belastingverhoging van maar liefst 25 % gezien alle werkzaamheden die de komende periode aangepakt zou moeten worden. De fracties, waaronder die van de PvdA met vertegenwoordiging van Cok Sas en Hennie Wiersma uit Hellevoetsluis, hebben keer op keer aangedrongen voor een goede onderbouwing van de cijfers en die niet gekregen. Die wensenlijst voor projecten is niet van tafel, maar hierin zal een prioritering aangebracht moeten worden, met de juiste cijfers.

Een verhoging van de belastingen is onvermijdelijk, maar die zal niet zo hoog uitvallen als eerder verwacht. De reden hiervoor is simpel aldus de PvdA."Je kunt wel allerlei zaken aan willen pakken, maar dat moet ook wel lukken.' De capaciteit is er niet; er is simpelweg te weinig technisch personeel om de plannen uit te kunnen voeren. Er is jarenlang geen zorgvuldig personeelsbeleid gevoerd en er zitten te veel lagen tussen waardoor deze problemen zijn ontstaan" aldus Hennie Wiersma. De veiligheid is niet in het geding, maar er zijn projecten die wel aangepakt moeten worden omdat je geen achterstallig onderhoud wilt. Het onderhoud van de dijken ligt op schema, maar wat wel nodig is volgens de fractie is innovatie van de waterzuivering. "De waterzuivering in dit gebied is biologisch, maar er zou nog winst behaald kunnen worden door bijvoorbeeld energiezuiniger te produceren."

Een motie die de PvdA eveneens wil indienen is "Preventie vervuiling zwemwater pleziervaart". Want hoewel sinds 2009 het wettelijk verboden is om toiletwater te lozen in recreatiewater, nemen de meeste mensen dit niet zo nauw. Het moet hoger op de agenda's van gemeenten en netwerkpartners in de watersport om de mentaliteit van lozen toiletwater, in de pleziervaart te veranderen. Ook die "paar drolletjes" zijn ziekmakend en zorgen voor nog meer blauwalg. Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur positief op de inhoud van de motie gereageerd.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>