[Wie wat bewaart...die weet wat!] De vuurtoren van Rockanje | WeekbladWestvoorne.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo weekbladwestvoorne.nl
Wie wat bewaart...die weet wat!

De vuurtoren van Rockanje

  •   116 keer gelezen

Hoewel er al verschillende pogingen zijn ondernomen, ook door mijzelf, is de geschiedenis van de vuurtorens op Voorne nog steeds niet volledig beschreven. Wie zich geroepen voelt: er kan een hoofdstukje aan worden toegevoegd. Daarin staat de vuurtoren van Rockanje centraal. Het bestaan hiervan is onlangs bekend geworden.

In het kadaster van Rockanje werd ontdekt dat Brielle in 1931 eigenaar was van een piepklein stukje duingrond, niet ver van het Pest- of Quarantainehuis. Het perceel wordt beschreven als 'duinen' en 'sinds jaren gesloopt'. Onbekend was wat Brielle daar te zoeken had en wat er gesloopt was. Dat is opgehelderd door een contract uit 1824. Daarin gaf N.J.C. Lette, heer van Oostvoorne, toestemming om op een hoog duin, gelegen achter zijn huis Mildenburg te Oostvoorne, ruimte te maken voor een "toestel" of "Engels Lamplicht". Nu komt het: dat "Lamplicht" zou worden overgebracht vanuit de duinen van Rockanje. Omstreeks 1815 – zo blijkt uit het dossier – was het daar geplaatst ter vervanging van het 'floddervuur' dat nabij Koepel Zeeburg had gestaan. Brielle was destijds verantwoordelijk voor de vuurbakens en was niet blij geweest met die verplaatsing; het onderhouden van het licht in Rockanje was erg kostbaar. Na bijna tien jaar corresponderen met het ministerie kreeg Brielle haar zin en kwam het vuur terug naar Oostvoorne.

Bij de invoering van het kadaster (ca. 1830) was het baken al weer afgebroken. De duintop bleef echter nog lang in bezit van Brielle en ging pas in 1931 op in Natuurmonumenten. De vuurtoren van Rockanje is weliswaar slechts een kort leven beschoren geweest, maar hoe leuk zou het zijn om op die plaats een uitkijktoren te bouwen, met uitzicht over zee en het Brede water, misschien als cadeautje van Brielle in het kader van 800 jaar Rockanje?

Aart van der Houwen (aa.vander houwen@streekarchiefvp.nl)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>