Afbeelding
Wie wat bewaart.....die weet wat!

Brexit

Algemeen 68 keer gelezen

Het gaat er nu echt van komen: de Britten onttrekken zich aan de Europese Unie. Misschien wel een goede gelegenheid om terug te komen op die eerdere Brexit: in juni 1616 trokken de Britten zich terug uit Brielle. 

In 1585 was de stad door de Staten Generaal in onderpand gegeven aan de Engelse kroon. In de volgende bijna dertig jaar was er een Engels garnizoen en Engelse commandeur in de stad. Nu was de lening afgelost en dienden de sleutels van de stad, die symbool stonden voor de zelfstandigheid, terug gegeven te worden. Dit had wat voeten in de aarde: de commandeur overhandigde op 12 juni de sleutels aan afgevaardigden van de Staten Generaal, die daarvoor naar Brielle waren gekomen. Zij hadden opdracht gekregen om de sleutels vervolgens aan de baljuw te geven die ze aan de burgemeesters zou overhandigen. Dit stuitte het Brielse stadsbestuur echter tegen de borst: Brielle had zitting in de Staten van Holland en de afgevaardigden van de Staten waren dan ook hun gelijken. De baljuw daarentegen was een dienaar van de grafelijkheid, daarmee van de Staten en dus (in deze) een lagere in rang. 

De vertegenwoordigers hadden echter een duidelijke opdracht en dus gebeurde er niets. Totdat de baljuw enkele dagen de stad verliet. In zijn afwezigheid konden de afgevaardigden hun opdracht uitvoeren en had ook het Brielse stadsbestuur haar zin. Aan zelfverzekerdheid ontbrak het aan Brielse zijde niet. Vanaf het stadhuis werd bekend gemaakt dat het vertrek van de soldaten aanstaande was en dat iedere soldaat die niet genegen was te vertrekken zijn wapens direct moest neerleggen, zich als burger moest gedragen en het stadsbestuur te gehoorzamen op straffe van gevangenis of erger. Eindelijk baas in eigen stad!

Aart van der Houwen (aa.vander houwen@streekarchiefvp.nl)

Uit de krant