De Spijkenisserbrug kan de verkeersstroom niet aan.
De Spijkenisserbrug kan de verkeersstroom niet aan. Foto: Foto-OK.nl

Bereikbaar Voorne-Putten: in vroeger tijden, tegenwoordig en in de toekomst

Algemeen 264 keer gelezen

De bereikbaarheid van Voorne-Putten en met name Nissewaard staat onder druk. De aanleg van de Blankenburgverbinding moet de druk op de A15 rond de Botlekbrug verminderen. Gaat die verbinding daadwerkelijk zorgen voor een afname van de verkeersdruk of is daar meer voor nodig, zoals een extra oeververbinding waarvoor vooral in Nissewaard sterk gelobbyd wordt? En wat zijn de effecten van de Blankenburg-verbinding op de andere gemeenten op Voorne-Putten, op de economie, de woningbouw, de recreatie en het milieu?

In de serie Bereikbaar Voorne-Putten, die tot stand komt met behulp van een subsidie van de Provincie Zuid-Holland, proberen we een antwoord te geven op bovenstaande vragen. Wilt u meepraten over dit onderwerp, neem dan contact op met de redactie via redactie@grootnissewaard.nl

Burgerpanel
Groot Hellevoetmediacentrum werkt samen met Toponderzoek. Bij de laatste raadpleging van Tip Hellevoetsluis en Tip Nissewaard is gekozen voor een vragenlijst over bereikbaarheid. Hoe denken, in dit geval, de inwoners van Nissewaard en Hellevoetsluis over de bereikbaarheid van hun woonplaats en de regio. Ongeacht waar de respondent vandaan komt, stelt de meerderheid dat het stelt gesteld is met de bereikbaarheid van zowel de woonplaats als de regio. De Spijkenisserbrug en de Hartelbrug zijn niet toegerust op de hoeveelheid verkeer die gebruik maakt van beide bruggen. Er hoeft maar iets te gebeuren of alles staat vast.

Inwoners van met name Hellevoetsluis ergeren zich rot aan de vele verkeerslichten op de Groene Kruisweg en de drukte op de N57, vooral bij strandweer.

Blankenburgverbinding
De helft van de respondenten van Tip Hellevoetsluis vindt de Blankenburgverbinding een goede oplossing om de bereikbaarheid te stimuleren. ‘Zowel Westland/regio Den Haag als regio Vlaardingen/regio Rotterdam-Noord worden direct en indirect beter bereikbaar. De Blankenburgverbinding had veel eerder gerealiseerd moeten worden.’. Daarnaast geven ze aan dat verbreding van de N57 en verbinding met de A15 ook deel uit moet maken van de oplossing. Tevens zou de Groene Kruisweg vierbaans moeten worden van Spijkenisse tot het kanaal, dan kan de busbaan ook weg. Respondenten van Tip Nissewaard daarentegen zien de Blankenburgverbinding niet als oplossing om de verkeersdruk bij Nissewaard te verminderen. Slechts 38% is bereid om er iets positiefs in te zien, maar dat is voornamelijk het feit dat er misschien iets minder verkeer over de bruggen rijdt. De Blankenburg verbinding is alleen goed voor het werkverkeer van en naar de Maasvlakte en in mindere mate voor de regio Voorne.  Voor Nissewaard is de tunnel te ver om. Alleen de A4-Zuid zou voor die gemeente een verademing zijn. Een andere respondent is van mening dat Spijkenisse/Nissewaard bij de overheid moet eisen op de A4-Zuid (de beloofde weg) aan te leggen. Die toezegging was er toen Maaswijk meer dan 20 jaar geleden gebouwd werd. ‘Om kracht bij te zetten moet gedreigd worden dat er geen enkel huis hier meer gebouwd wordt totdat er een concrete toezegging is.’

Extra oeververbinding
Er is al uitgelekt dat er geen extra oeververbinding komt tussen de N218 (Groene Kruisweg) en de A15. Toch is de vraag voorgelegd aan de deelnemers van de Tip panels.  Een van de respondenten geeft aan dat het dan een tweede Hartelbrug moet zijn die alleen naar de Botlekbrug leidt zodat de bestaande Hartelbrug gebruikt kan worden voor de toerit naar de tunnel. Twee aansluitingen op de A15 geeft problemen, want de weg kan dat verkeer niet aan. Een andere respondent ziet echter een extra verbinding naar de A15 wel zitten omdat de huidige aansluiting een dubbel knelpunt is. Niet alleen het verkeer uit Spijkenisse, maar ook uit Hellevoetsluis en de kernen komt op hetzelfde punt bijeen. Vanuit Hellevoetsluis klinkt meer de voorkeur voor een aansluiting op de Kanaalweg West.

Doorstroming Groene Kruisweg
Op de Groene Kruisweg staan er geregeld files. Om de doorstroming te verbeteren wordt er geopperd om tijdens de spits de busbaan open te stellen voor overig verkeer. Andere voorstellen zijn een aansluiting op de A4 onder Spijkenisse langs en het verbreden van de weg. De Bottleneck is het samengaan van twee naar één rijstrook. Verbreden van de N57 biedt een alternatief voor mensen die vanuit Hellevoetsluis naar Spijkenisse willen. De doorstroming kan ook verbeterd worden door rotondes aan te leggen daar waar nu kruisingen zijn met verkeerslichten. Al is niet iedereen daar een voorstander van . Er zijn zelfs respondenten die liever verkeerslichten zien dan een rotonde. Ook ongelijkvloerse kruisingen en dan met name bij de Hartelbrug worden als oplossing genoemd. Sowieso moet de situatie op de Hartelbrug aangepakt worden; rechts rijdende automobilisten die op het laatste moment invoegen omdat ze niet over de brug willen, zijn een doorn in het oog. Ook een groene golf of een baan voor vrachtwagenverkeer zou de doorstroming kunnen verbeteren. Een deel van de problematiek zou voorkomen kunnen worden, als de inwoners vanuit de westzijde van Voorne-Putten gedwongen zouden worden om gebruik te maken van de N57 om naar de A15 te gaan.

Openbaar vervoer
Verbeteren van het openbaar vervoer is ook een optie om de bereikbaarheid te vergroten. Hoewel er altijd veel verzet hoorbaar was vanuit Hellevoetsluis voor het doortrekken van de metro, zien de deelnemers van Tip Hellevoetsluis er wel iets in. Vanuit Nissewaard wordt voorgesteld om de spitstijden in de metro op te heffen. Dat biedt de mogelijkheid om de fiets mee te nemen naar het werk.

Kanaaldijk West
De Kanaaldijk West leidt het verkeer vanuit en naar Hellevoetsluis. Ook hier kunnen soms druktes ontstaan tijdens de spits. Dé oplossing is het opheffen van de busbaan en aan beide zijden een tweebaansweg aan te leggen, bij voorkeur aan de ene zijde richting Hellevoetsluis en aan de andere zijde richting de Groene Kruisweg. Een goede ontsluiting van Kickersbloem 3 via een nieuw aan te leggen weg naar de N57, zal ook voor minder verkeer zorgen.

Verdubbeling N57
Velen zien het verdubbelen van de N57 als oplossing om de verkeersdruk en dus de files te verminderen. ‘Maar dan wel helemaal verbreden en niet slechts delen’, geeft een respondent aan. Een ander geeft aan dat het een idee is dat al 40 jaar bestaat. Hij waarschuwt voor een kansloze flyover, terwijl anderen flyovers juist als oplossing zien om opstoppingen te voorkomen, die ontstaan als er met rotonde gewerkt wordt. Rotondes eruit en snelheid naar 100 km per uur. Maak er maar een rijksweg van (wat waarschijnlijk ook gaat gebeuren).

A4-Zuid
De roep om de snelweg A4-Zuid aan te leggen tussen Rotterdam-Hoogvliet en de Hoeksche Waard wordt steeds groter. Niet alleen vormt de bereikbaarheid een knelpunt in de gemeente, maar ook stijgt de vraag naar woningen. Voor de respondenten van Tip Hellevoetsluis geldt dat beide punten evenveel prioriteit hebben. Tip Nissewaard laat een heel ander beeld zien. Maar liefst 52% geeft aan dat de bereikbaarheid de hoogste prioriteit heeft. Eerst moet de ontsluiting op orde zijn, voor er meer woningen gebouwd worden. Immers, meer woningen betekent ook meer auto’s, dus het probleem wordt niet kleiner als er niets gedaan wordt aan de bereikbaarheid.

Goederenvervoer over water
Een alternatief voor het transport van goederen is het gebruik maken van het spoor en de waterwegen. Vooral in Hellevoetsluis zien ze daar een voordeel in. Het transport van Farm Frites zou via het Haringvliet kunnen lopen. Vervoer over water verlaagt ook de CO2-uitstoot dus behalve minder verkeer op de weg, is het ook een positieve ontwikkeling voor het milieu. Een nadeel van het vervoer over water is dat de bruggen vaker open moeten en dat geeft weer vertraging voor het wegverkeer. Vervoer over het spoor is dan misschien een optie, zeker als er dan ook gekeken wordt naar personenvervoer via het spoor. Voor bepaalde stoffen zou buizentransport een oplossing zijn. Zo hoeven wagens met gevaarlijke stoffen niet over de weg.

Rapportages
Bent u benieuwd naar de uitgebreide rapportages van de burgerpanels, kijk dan op www.tipnissewaard.nl en www.tiphellevoetsluis.nl Deze week verschijnen de onderzoeksresultaten online.

Later in deze serie over de bereikbaarheid van Voorne-Putten komen ook provincie en gemeenten aan het woord. Uiteraard worden bovengenoemde opmerkingen en suggesties dan voorgelegd, net als eerder ingezonden opmerkingen.

Vervoer over water levert minder autoverkeer op, maar het verkeer moet wel vaker wachten vanwege geopende bruggen.

Uit de krant

Uit de krant