De door Partij Westvoorne geclaimde domeinnaam 'Voorne aan Zee.nl' werd in april op ludieke wijze 'om niet' overhandigd aan de drie burgemeesters bij Fort Penserdijk op het kruispunt van de drie gemeentegrenzen
De door Partij Westvoorne geclaimde domeinnaam 'Voorne aan Zee.nl' werd in april op ludieke wijze 'om niet' overhandigd aan de drie burgemeesters bij Fort Penserdijk op het kruispunt van de drie gemeentegrenzen

Partij Westvoorne wordt Partij Voorne aan Zee

do 25 nov 2021, 08:45 Algemeen

Op 23 november volgend jaar, wordt de gemeenteraad gekozen voor Voorne aan Zee. Eind oktober maakte Partij Westvoorne bekend voortaan verder te gaan als Partij Voorne aan Zee en was daarmee de eerste lokale partij die zich op de nieuwe gemeente richtte. 

Daan van Orselen en Alice Vermeer: ‘Wij stellen het partijprogramma op samen met onze inwoners, ondernemers, en de culturele en andere organisaties in het dorp. Daar gaat behoorlijk veel tijd in zitten, maar levert ook veel op. Er ontstaat zo een evenwichtig en breed gedragen programma waar later niet eindeloos over gediscussieerd hoeft te worden. Wij vinden het belangrijk dat onze bestuurders ‘haakjes’ naar de samenleving hebben. Daar bedoelen we mee dat zij door hun achtergrond aanknopingspunten hebben met wat er leeft in de gemeente en er op de een of andere manier verbonden zijn, bijvoorbeeld omdat ze er werken, ondernemer zijn, vrijwilliger, of er op een andere manier bezig zijn.’

Betrouwbaar
‘Net als elke andere partij willen ook wij natuurlijk graag zo veel mogelijk zetels halen’, zegt Alice Vermeer. ‘Dan hebben wij een grotere kans om het beleid waar wij en onze kiezers achter staan goed te kunnen uitvoeren. Maar het voornaamste vinden we toch dat we een partij zijn die kijkt naar wat er écht belangrijk is in de gemeente. We houden niet van loze kreten en beloftes die we niet waar kunnen maken. Kiezers moeten op ons kunnen rekenen. We willen vooral betrouwbaar zijn.’

Programma
Daan en Alice noemen punten waar Partij Voorne aan Zee zich sterk voor wil maken. Bijvoorbeeld dat straks de kernen op Voorne hun eigen karakter en identiteit kunnen behouden en een eigen (adviserende) dorps- of kernraad hebben met een eigen budget. De taak van de lokale overheid is het dan om ook daadwerkelijk naar hen te luisteren. ‘Dan komt er energie en dat is nieuwe politiek’, zegt Daan van Orselen enthousiast. ‘Het woonbeleid dat wij presenteerden in de motie ‘anders wonen’ willen we voortzetten voor Voorne aan Zee. Dat wil zeggen dat we bouwen naar behoefte en zorgen voor diversiteit. Op die manier ontstaan er andere woonvormen. Denk aan de Tiny Houses, de mantelzorgwoningen of woningen op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap. Die huizen wil je onderdeel laten zijn van de wijk.’

Alice Vermeer ziet met lede ogen dat in de woonzorgcentra de voorzieningen verdwijnen, zoals de kapper, het restaurant en het winkeltje. ‘Vroeger zat er dag en nacht iemand bij de receptie. Nu moet het ambulancepersoneel aanbellen bij de eigen voordeur. Het zijn gewoon woonblokken geworden. Een onderzoek dat Partij Westvoorne deed onder ouderen, had overigens een verrassende uitkomst. Met stip op 1 stond bovenaan de lijst een veiliger en gemakkelijkere route naar de winkels en voorzieningen. Dat resulteerde in de motie ‘brekebeenroute’.
Burgerparticipatie is belangrijk. Maar als je mensen oproept om te participeren, moet je wèl luisteren. Bij de bouwplannen voor De Drenkeling is bijvoorbeeld gebleken dat er een grote aversie tegen hoogbouw is. Het gemeentebestuur behoort daar dan de consequentie van te nemen. De drie gemeenten hebben veel gemeenschappelijke waarden. De historie, de band met het water, de authenticiteit van elk dorp en de verbinding met de industrie. Iedere kern behoudt haar identiteit maar je kunt elkaar versterken”. Daan van Orselen voegt eraan toe: ‘En vertrouw als nieuwe gemeente je inwoners en ondernemers, ga uit van hun eigen kracht.’

Nieuwe (bestuurs)leden gezocht
Het komende jaar gaan de initiatiefnemers van Partij Voorne aan Zee informatie ophalen in Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne en proberen nieuwe ‘haakjes’ te vinden. Ze willen daarom graag in contact komen met mensen die politiek begaan zijn of iets willen betekenen voor de inwoners van Voorne aan Zee. Daan van Orselen heeft gemerkt in gesprekken met inwoners, dat mensen echt wel bereid zijn iets te willen doen voor hun eigen woonplek. ‘Mocht je je in dit profiel kunnen vinden, dan zijn we heel blij als je contact met ons opneemt: fractie@voorneaanzee.nl

Uit de krant