Afbeelding
Ingezonden brief

VVD:Gemeentelijke begroting 2022 vastgesteld met mooie cijfers en toch een vervelende boodschap.

vr 26 nov 2021, 08:30 Algemeen

‘Voor het vierde jaar op rij zijn wij in staat geweest door strak te begroten de gemeentelijke belastingen niet meer dan trendmatig te verhogen’, zegt VVD-er Marco Mentink. De Ontroerend zaak belasting, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing stijgen gezamenlijk maar 2%, uniek in de regio.

‘Bij het aantreden van de huidige coalitie in 2018 zag het huishoudboekje er alles behalve rooskleurig uit. Onze eerste opgave was het bezuinigen van € 1 miljoen, omdat er geen geld meer kon worden onttrokken aan het woonbedrijf Westvoorne. De vorige coalitie van IBW en PW (nu Partij Voorne aan Zee) hadden jaarlijks dit bedrag onttrokken aan het woonbedrijf om gaten in de begroting te dichten. Een grote opgave waar het college voortvarend mee aan de gang is gegaan, maar wat veel tijd extra tijd heeft gekost. De voormalige wethouder van financiën was vertrokken zonder ook maar 1 dossier over te dragen of achter te laten.

Inmiddels is de begroting van Westvoorne door een voorstel van de VVD om gemeentelijk vastgoed niet over 40 jaar af te schrijven, maar naar reële levensduur zeer gezond. Over de jaren 2022 tot en 2025 is de begroting sluitend en er is de komende jaren ruimte voor investeringen zoals nieuwe scholen in Oostvoorne. Ook de algemene reserve is goed gevuld en mede door de verkoop van de Eneco aandelen is er een maatschappelijk fonds ingesteld waar diverse initiatieven vanuit Westvoorne bekostigd kunnen worden.

Door het gevoerde beleid zijn we als VVD, maar zeer zeker als coalitie en college, sinds de verkiezingen van 2018 in staat geweest een aantal projecten te realiseren zoals: herinrichting dorpsplein Oostvoorne, veilig maken dorpsplein Rockanje, watervelden voor Hockey vereniging Forcial, paddel baan voor tennis vereniging in Oostvoorne, aanleg van glasvezel in het gehele buitengebied. Energie transitie, haven geluidoverlast, en meer aandacht voor onze ouderen.

Ook staan een aantal project in de steigers die binnenkort uitgevoerd gaan worden, nieuwbouw clubhuis voor OVV en renovatie en uitbreiding clubhuis VV Rockanje, renovatie van de aula op de begraafplaats in Oostvoorne.

Op het gebied van lange termijn projecten worden nu al belangrijke stappen genomen, een brede school of scholen in Oostvoorne, en de vele woningbouwprojecten die ervoor moeten zorgen dat er voor alle leeftijdscategorieën en elke portemonnee goede, passende huisvesting beschikbaar komt, ook behoren nieuwe woonvormen tot de mogelijkheden, het Kernenbeleid en de verkeersveiligheid op alle doorgaande wegen in de gemeente zijn hier voorbeelden van. Projecten die mogelijk zijn door scherp te begroten en inzet van het geld ontvangen door de verkoop van de aandelen Eneco.

De VVD heeft tijdens de begrotingsbehandeling een voorstel ingediend waarbij het afschrijven van de woningen van het woonbedrijf tot nul tot het verleden behoord. Door een reële restwaarde te hanteren ontstaat er ruimte voor de noodzakelijke investeringen in woningbouw en verduurzaming.

Een veel grotere zorg is het niet of maar gedeeltelijk kunnen doorgaan van projecten die wij als VVD maar ook als raad hadden willen verwezenlijken voor onze gemeenschap. Projecten waarvoor geld beschikbaar is. Door het streng toetsen van alle uitgaven, structureel en incidenteel, door beide fusie partners en voornamelijk de provincie gaan er door veel uitgaven een streep. Ze zijn niet Onvoorzien, Onuitstelbaar en Onontkoombaar. Maar volgens de VVD fractie zijn deze beslissingen niet uitlegbaar aan inwoners en verenigingen. Worden deze projecten dan helemaal niet meer uitgevoerd ? Nee, daar waar we mogelijkheden zien zullen we deze zeker nog trachten op te pakken binnen de mogelijkheden die er voor de fusie nog zijn.’

Uit de krant