Afbeelding

Personeelstekorten blijven toenemen in Rijnmond

Algemeen 21 keer gelezen

UWV verstrekte eind december 2021 in Rijnmond 33% minder WW-uitkeringen dan een jaar eerder. In een jaar tijd is het aantal WW-uitkeringen met 8.231 afgenomen van 25.279 in december 2020 tot 17.048 in december 2021. De grootste procentuele daling was zichtbaar bij de dienstverlenende beroepen (-43%), de transport en logistieke beroepen (-38%) en de ICT beroepen (-35%). Het aantal lopende WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking is in 2021 met meer dan 1 procent gedaald naar 2,0% in Rijnmond. Een jaar eerder bedroeg dit percentage 3,0%. De regionale maandcijfers arbeidsmarktinformatie en het dashboard arbeidsmarkt van UWV tonen verdere detailgegevens.

In 2021 was er sprake van een krachtig herstel van de economie. Het aantal WW-uitkeringen in Rijnmond daalde het afgelopen jaar met een derde. Tegelijkertijd ontstonden ruim een kwart meer vacatures in 2021 dan in 2020 tot en met het derde kwartaal. De krapte op de arbeidsmarkt nam daardoor sterk toe. Werkgevers in diverse sectoren hebben te maken met een tekort aan personeel. Dit biedt kansen voor werkzoekenden. De uitdaging in 2022 is om met alle partners op de arbeidsmarkt breder te kijken naar arbeidsmarktkansen; nu en in de toekomst.

WW-uitkeringen daalden met 33% in 2021

Vacatures stegen met 44% in 2021

Het economisch herstel is ook te zien in de ontwikkeling van de vacaturemarkt. De ramingen van UWV laten zien dat in Rijnmond in de eerste drie kwartalen van 2021 44% meer vacatures ontstonden dan in dezelfde periode in 2020: met een stijging van 24.050 vacatures naar een totaal van 78.950 vacatures. In de economische-administratieve beroepen, technische beroepen en transport & logistiek beroepen kwamen er in aantallen de meeste vacatures bij. Het ging onder meer om medewerkers klantcontact, productieplanners & werkvoorbereiders, monteurs, vrachtwagenchauffeurs en magazijn- & expeditiemedewerkers. Eind maart 2022 komen de vacatureramingen voor het vierde kwartaal 2021 beschikbaar.

Steeds krappere arbeidsmarkt voor meer sectoren

In Rijnmond is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Er zijn meer vacatures en er zijn minder werkzoekenden. Werkgevers moeten meer moeite doen om hun vacatures te vervullen. Dat is het geval bij beroepen in de sectoren bouw & techniek, ICT, transport & logistiek, onderwijs, zorg en bij specialistische economisch-administratieve beroepen, zoals (assistent) controller of accountant. In de publicatie ‘Personeelstekorten aanpakken’ reikt UWV 27 oplossingen aan om personeelstekorten aan te pakken.

Uitdaging 2022: samen brede arbeidsmarktkansen benutten

De coronapandemie zorgt ook in 2022 voor een onvoorspelbare situatie op de arbeidsmarkt. Als de kracht van het virus afzwakt, dan is de kans groot dat de economie zich gunstig zal ontwikkelen. De doorrekening van het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet laat zien dat er in de periode 2022 – 2025 een gemiddelde economische groei van 2,4% per jaar mogelijk is en dat de werkgelegenheid met 1,1% per jaar groeit. Het is dan wel van belang dat de arbeidsmarkt in balans is. UWV heeft de uitdagingen en oplossingsrichtingen voor de regionale arbeidsmarkt in Rijnmond weergegeven in het rapport Regio in Beeld Rijnmond.

Uit de krant