De beoogde locatie voor het integraal kindcentrum (IKC) is naast basisschool De Bosrand in Oostvoorne
De beoogde locatie voor het integraal kindcentrum (IKC) is naast basisschool De Bosrand in Oostvoorne MdN

Informatiebijeenkomst IKC Oostvoorne op 25 januari

Algemeen 81 keer gelezen

De gemeente Westvoorne is voornemens om een integraal kindcentrum (IKC) te realiseren naast basisschool De Bosrand in Oostvoorne. Op 25 januari 2022 van 19.30 tot 21.30 uur organiseert de gemeente een online informatiebijeenkomst voor omwonenden. 

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar e.rood@westvoorne.nl.

Voorkeurslocatie

De gemeenteraad heeft in het najaar van 2021 aangegeven dat voor basisschool CNS De Nieuwe Weg nieuwbouw gewenst is. Op basis van een eerder onderzoek naar de mogelijke locaties, heeft de raad de voorkeur uitgesproken voor de locatie naast de huidige basisschool De Bosrand aan de Mildenburglaan. Naast De Bosrand zou dan een tweede school gebouwd worden met voldoende ruimte voor de peuteropvang en BSO, het consultatiebureau en een plek voor het jeugdwerk. Deze voorzieningen worden samengevoegd tot een integraal kindcentrum.

Het betreft hier nadrukkelijk een voorkeurslocatie. De gemeenteraad heeft hier nog geen definitief besluit over genomen. Eerst wordt namelijk een verdiepend verkeerskundig onderzoek uitgevoerd en wordt gesproken met het Zuid Hollands Landschap (eigenaar van het Mildenburgbos). Ook wordt er gekeken naar archeologische waarden in de grond en wordt een stikstofberekening gemaakt om te weten wat het effect van deze ontwikkeling zou zijn op de omgeving. Al deze onderzoeken worden uitgevoerd en afgerond in het eerste kwartaal van dit jaar.

Meepraten

Verkeerskundig adviesbureau Mobycon onderzoekt de mogelijkheden voor het verkeer van en naar het IKC en wil daarover graag met omwonenden van gedachten wisselen. Hoe ervaart u de huidige verkeerssituatie als voetganger, fietser of automobilist en hoe ervaart u de fiets- en auto-parkeergelegenheid? Zijn er andere punten om rekening mee te houden? Deze vragen komen aan de orde tijdens de informatiebijeenkomst. Verder zal Mobycon een toelichting geven op de bevindingen tot nu toe.

Aanmelden en vragen

De online informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 25 januari van 19.30 tot 21.30 uur via Zoom. U kunt zich aanmelden bij Eline Rood via e.rood@westvoorne.nl. Na aanmelding ontvangt u de link om te kunnen deelnemen. Heeft u vragen over de bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met Eline Rood van de gemeente Westvoorne via e.rood@westvoorne.nl.

Uit de krant