Afbeelding

Informatieavond in Rockanje over kustverzanding

Algemeen 11 keer gelezen

Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek uit 2021 werkt Gemeente Westvoorne met verschillende partijen samen om te bedenken hoe we willen en kunnen omgaan met de verzanding van de Haringvlietmonding. De partijen samen vormen de Kustcoalitie. Deze coalitie heeft als doel een toekomstbestendig kustgebied voor Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee te verwezenlijken. Met het streven om het badstrand te behouden maar ook de natuurontwikkeling ruimte te geven gaat de gemeente met de Kustcoalitie een visie maken. De gemeente pakt dit voortvarend op en realiseert zich dat ook op de korte termijn het gebied aantrekkelijk moet blijven. Hiervoor gaat de gemeente op een ander moment in gesprek met ondernemers en betrokken organisaties.

Rockanje - De kust voor de Haringvlietmonding verzandt. In 2021 zijn de mogelijke gevolgen hiervan onderzocht. Wilt u hier meer over weten bezoek dan de informatiebijeenkomst op 4 juli in Rockanje die gemeente Westvoorne hierover organiseert.

De gemeente wil de inwoners informeren over de ontwikkelingen, mogelijke vragen beantwoorden en ideeën met betrekking tot het gebied horen. Daarom organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten waar u van harte welkom bent. Eerder was er al een bijeenkomst in Oostvoorne.

In Rockanje zien zij u graag op maandag 4 juli om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Meer informatie

Meer informatie over de samenwerkende partijen, het hoofdrapport en de meer uitgebreide onderzoeksresultaten, vindt u op: https://www.westvoorne.nl/kustverzanding.

Uit de krant

Uit de krant