Afbeelding

1001 ha kruidenrijk grasland zorgt voor omschakeling melkveehouders

Algemeen 357 keer gelezen

77% van de ruim 800 deelnemers aan de crowdfundingscampagne 1001ha Kruidenrijk grasland is ‘om’: nadat zij eenmalig hebben geëxperimenteerd met kruidenrijk grasland willen zij hier mee verder. Zij merken dat ze met minder input (stikstof/kunstmest) dezelfde productie behouden, terwijl de bodem gezonder wordt met meer biodiversiteit. 

De campagne 1001ha van Urgenda en LTO Nederland liet de afgelopen twee jaar melkveehouders laagdrempelig experimenteren door korting te bieden op de aanschaf van een kruidenrijk grasmengsel. “77% is echt een revolutie”, zegt Wilco Brouwer de Koning, initiatiefnemer van LTO Nederland. Hanneke van Ormondt van Urgenda: “met deze campagne bieden we een oplossing voor de maatschappij om stikstof- en CO2 uitstoot te verminderen en de biodiversiteit te verhogen”.

Urgenda en LTO Nederland startten de campagne in het najaar van 2020: melkveehouders krijgen fikse korting op de aanschaf van maximaal 3 hectare kruidenrijk grasmengse en krijgen daar uitgebreide begeleiding bij. Inmiddels doen 6 zaadleveranciers mee en kunnen boeren kiezen uit 12 mengsels. De campagne sloeg per direct aan onder boeren én onder geldschieters. Inmiddels is er voor ruim 2600 hectare verkocht aan ruim 800 verschillende boeren. Elke hectare hoogproductief kruidenrijk grasland levert een besparing op van 500 kilo kunstmest en 1000 kilo CO2. Bovendien zorgt het voor meer voedsel voor insecten en vogels, minder bestrijdingsmiddelen, gezonde koeien en betere waterberging.

Resultaat enquête
Uit de enquête onder deelnemende boeren blijkt: 77% van de boeren wil zeker meer percelen inzaaien na het experiment, als er tenminste een nieuwe kortingsactie komt. Slechts 3% wil dit niet. Voor sommige boeren is het experiment een gamechanger: met minder input, dezelfde output. Zij geven aan hun bedrijfsvoering helemaal om te gooien naar natuurinclusief en extensief.

Vraag aan de maatschappij: help de boer!
De crowdfundingscampagne startte dankzij een voorschot van Urgenda en ondersteuning vanuit ASN bank, en vond al snel bijval bij enkele bedrijven (Natuurmonumenten, Patagonia en Triodos Foundation) en vele burgers. Maar inmiddels hebben ook 9 provincies, een enkele gemeente en het ministerie LNV meegedaan.

Dit najaar is er nog budget voor ruim 300 hectare verdeeld over Brabant, Drenthe, Zuid-Holland, Zeeland en gemeente Hof van Twente.
Maar boeren door het hele land willen meedoen. Daarom vragen Urgenda en LTO Nederland de maatschappij om meer bijdragen, zodat boeren verder kunnen verduurzamen.

Uit de krant

Uit de krant