Afbeelding
Foto: pixabay.com

BTV-Rotterdam: ‘Rotterdam The Hague Airport voert illegale vluchten uit’

Algemeen 12 keer gelezen

Nederlands grootste vereniging tegen vliegtuigoverlast, BTV-Rotterdam, stelt dat Rotterdam The Hague Airport (RTHA) tal van ongeoorloofde vluchten faciliteert en wil dat deze stoppen.

‘Besmette vluchten’
De term ‘Besmette vluchten’ is vernoemd naar de term uit de reguliere industrie. Al jaren bestaat de term ‘besmet werk’. Deze ontstaat wanneer er bijvoorbeeld bij een bedrijf een staking is, en dat het werk tegen de regels in, elders wordt ondergebracht.

Het kabinet heeft op 24 juni jl., besloten dat Schiphol vluchten moet schrappen. De redenen waren meervoudig. Minister Harbers gaf als toelichting: ‘We stoppen met gedogen. Schiphol moet binnen de regels opereren’, stelde de minister. ‘We gaan de geluidsoverlast voor de omwonenden met voorrang aanpakken.’ [1]
Het mag met een dergelijke heldere uitspraak duidelijk zijn dat de overlast dan niet verplaatst moet worden naar ándere bewoners.

De oorzaak van ‘besmette vluchten’ kan meervoudig zijn:

  1. Bekend zijn de stakingen door (onderbetaald) personeel op luchthavens of wegens te slechte arbeidsomstandigheden. Hierdoor kunnen sommige vluchten niet doorgaan. Door getroffen vluchten te verplaatsen naar elders, ontstaat ‘besmet werk’.
  2. Een andere reden van grotere importantie is wanneer de minister besluit dat een luchthaven, bijvoorbeeld Schiphol, een fors aantal vluchten moet schrappen. De aanleiding hiertoe is veelal de grote mate van overlast en vervuiling en de dreiging van juridische stappen van bewoners tegen de luchthaven. 

In beide gevallen zou de luchthaven of de vliegmaatschappij (carrier) kunnen kiezen om de vluchten over te hevelen naar regionale luchthavens. Hierdoor ontstaat ‘besmet werk’.

Waarom zijn de toegevoegde vluchten op RTHA ‘Besmet’?
Vanwege een staking op Schiphol wordt met het verplaatsen van de vluchten een rechtsmiddel van de stakers ondermijnt. Dat mag niet. Om die reden wordt dit werk als ‘besmet’ beschouwd.

In geval van opdracht van de minister, wordt door verplaatsing van de vlucht de gevolgen van het probleem bij de ene luchthaven weggehaald en neergelegd bij een andere. 

Vanaf dat andere vliegveld (RTHA) vervuilt een toestel nog altijd en zorgt het nog steeds voor overlast van omwonenden, al zijn de namen van gedupeerden anders. 

Hebben reizigers dan geen recht op hun vakantie?
Natuurlijk hebben mensen recht op hun vakantie, stelt de BTV.
Echter, de zaken dienen gescheiden bekeken te worden. ‘Besmette vluchten’ zijn vluchten die geen doorgang mógen vinden om uiteenlopende redenen. Het probleem ligt volledig bij de luchtvaartbranche. Deze branche plant domweg té veel vluchten binnen de toegestane geluidsruimte. Stakingen ontstaan door o.s. slecht werkgeverschap. De gevolgen van het falende luchtvaartbeleid mag nimmer leiden tot het verplaatsen van het probleem naar andere luchthavens en andere gebieden en dus andere bewoners die ongevraagd worden opgezadeld met extra vervuiling en overlast.

Geen vergunning
Men dient niet te vergeten dat de aanwezigheid van de luchthaven RTHA in essentie illegaal is. Zij opereert al jaren zonder de vereiste vergunningen, zoals een natuurvergunning. Elk commercieel ander bedrijf was al lang voor de rechter gesleept of gesloten. Dit vliegveld dat geen bewezen economisch nut voor de regio biedt, wordt ontzien. Hier blijft de overheid slechts geld in pompen. Als ‘dank’ krijgen de omwonenden illegale vluchten over zich heen met alle gevolgen van dien. Men kan spreken van klassenjustitie, stelt de BTV-Rotterdam.

De BTV is van mening dat de Inspectie Luchtvaart en Transport (ILT) dient op te treden tegen deze illegale vorm van uitbreidingen op RTHA, maar ook op andere vliegvelden die vluchten overnemen.

Kijk voor meer informatie op: www.btv-rotterdam.nl

[1] Bron: https://nos.nl/artikel/2433940-harbers-krimp-schiphol-is-onvermijdelijke-stap-einde-aan-gedogen-overlast

Uit de krant

Uit de krant