Foto: Wil van Balen
Foto: Wil van Balen

Clustercommandant draag stokje over

Algemeen 396 keer gelezen

Regio - Clustercommandant Jos de Graaf wordt na 6 jaar dienst op Voorne-Putten opgevolgd door waarnemend clustercommandant Emiel van Houselt.

En dat kon natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Op initiatief van kazerne Oostvoorne werd een en ander geregeld om Jos de Graaf in het zonnetje te zetten. Zo waren de coördinerend bevelvoerders en ook de vier burgemeesters van Voorne-Putten vorige week maandag aanwezig om Jos uit te zwaaien als blijk van dank voor wat hij allemaal heeft betekend voor de brandweerkorpsen op Voorne-Putten. 

De wereld verandert en de Brandweer Rotterdam-Rijnmond verandert mee. Om in te spelen op die veranderende behoeften wordt binnen de organisatie gekeken hoe dat het beste kan worden vormgegeven, op basis van nieuwe inzichten en bestrijdingsmethoden. Voorlopig is Emiel van Houselt daarom aangesteld als waarnemend clustercommandant Voorne.

Van Houselt (49) is regionaal officier van dienst en coördinator vrijwillige posten en vanuit zijn laatste functie doorgeschoven naar clustercommandant. Inmiddels is hij bijna 30 jaar brandweermens zoals hij dat zelf noemt. ‘Ik adem brandweer, ik hou van mijn vak. Ik vind het leuk om met vrijwilligers te werken, ik kom ervandaan en weet hoe ze denken.’ Ooit begon hij zijn werkzame leven in een bakkerij en meldde zich aan als vrijwilliger bij bedrijfsbrandweer Zeelandia. ‘Toen ik eenmaal kennis had gemaakt met het werk en leven van brandweermensen wist ik het zeker: dit wil ik de rest van mijn leven doen. In ’99 kwam ik bij brandweer Rotterdam in kazerne Baan (centrum Rotterdam) terecht als manschap. Daar heb ik het vak geleerd! Voor mij was dat als brandweerman pur sang een cadeautje. Op een gegeven moment wilde ik chauffeur worden, dat lukte. Daarna werd ik bevelvoerder. En vervolgens werd ik instructeur. En heb ik het hele rijtje compleet gemaakt: wachtcommandant, officier van dienst, coördinator vrijwillige posten en nu dus clustercommandant. Jos heeft mij destijds aangenomen als coördinator en nu mag ik het stokje van hem overnemen. Hoe mooi is dat?’

‘Ik ben zelf ooit als vrijwilliger begonnen en werk zoals ik eerder aangaf graag met vrijwilliger’, vertelt van Houselt verder. ‘Dus toen Jos vroeg zijn taken waar te nemen als clustercommandant hoefde ik daar niet over na te denken. Jos kreeg namelijk een aantal vrijwillige posten van IJsselmonde onder zijn hoede. En hij heeft besloten de laatste 2,5 jaar voor zijn pensioen voor deze posten te blijven werken. En ik zal Voorne, in ieder geval voorlopig, onder mijn hoede nemen. Zelf geef ik zo nu en dan les; zowel aan manschappen als aan bevelvoerders en officieren van dienst. Ik probeer vanuit de drukke agenda zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de kazernes op Voorne om verbinding met de werkvloer te houden.’

Uit de krant