Afbeelding
Dagboeknotities

Stemwijzer 3

Algemeen 157 keer gelezen

Binnenkort mogen we naar de stembus. Politieke partijen zijn begonnen met hun campagne. Ze gaan ons vertellen waar ze voor staan.

Het bestuur van Inwonersbelang Voorne (IBV) heeft de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in november bekend gemaakt. De bestuursvoorzitter is trots. Trots op de kandidaten, trots op de werkwijze, trots op de interne discussies en trots op het resultaat. Prima communicatie tot zover, want positiviteit uitstralen is de eerste regel voor een goede presentatie.

Volgens de voorzitter toont de kandidatenlijst aan wat voor talenten en ervaringen IBV beschikbaar heeft binnen zijn gelederen. Voor degenen die de genoemde personen op de lange lijst kennen is dat misschien het geval, maar dat geldt niet voor de overgrote meerderheid, de gemiddelde kiezer. Wat zijn die talenten en ervaringen dan? Een klein CV-tje per persoon, met toekomstplannen maar vooral met behaalde resultaten uit het verleden zou ons enorm helpen bij onze keuzestress.

De voorzitter heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. Hij kijkt ernaar uit om straks door de kiezer beloond te mogen worden met een grote IBV fractie. Wacht even… Belóónd? Door de kiezer? Hier wordt een kapitale denkfout gemaakt. Een fout die in de politiek wel meer gemaakt wordt.

Volksvertegenwoordigers zijn niet op aarde om beloond te worden. Niet met aandacht, niet met stemmen, nergens mee. Ze zijn er om ons kiezers te dienen, onze belangen te vertegenwoordigen. Eigenlijk gewoon zoals de naam van de partij dat aangeeft.

Maar wat zijn die inwonersbelangen en hoe gaan die behartigd worden? Even een kijkje op de website. Een mooi overzicht van onderwerpen: Leefbaarheid en Participatie, Wonen en Onderwijs, Jeugd en Sport, Duurzaamheid en Milieu, Veiligheid, Verenigingsleven en Vrijwilligers, Economie en Infrastructuur, Financiën, Buitenruimte, Cultuur en Toerisme. Bij ieder onderwerp kun je verder lezen over de visie van IBV.

Daar zitten interessante stellingen bij. Bijvoorbeeld ‘IBV maakt zich hard voor medische zorg dichtbij’. Goed punt! Maar hoe? Komt er, met de toename van inwoners, een ziekenhuis op Voorne? Krijgen we, met de toenemende vergrijzing, een hospice? Wat gaat IBV doen aan het schreeuwend tekort aan thuiszorg en wijkverpleging? Hoeveel geld van de gemeente moet er naar jeugdzorg? Dit zijn inwonersbelangen die vragen om een concrete en snelle aanpak.

Tussen alle goede voornemens staan ook vreemde keuzes. Neem ‘Duurzaamheid’. Op dit moment van groot belang, gezien de milieu-, klimaat- en energiecrisis. Wat te doen? IBV wil in ieder geval geen windmolens en pleit voor kleine stappen in de overgang naar nieuwe energie. Je mag toch hopen dat de IBV’ers het afgelopen half jaar het nieuws gevolgd hebben en inzien dat de tijd van kleine stappen inmiddels voorbij is.

Dan de Financiën. Wat te doen, nu een enorme crisis in gierende vaart op ons af komt? Volgens IBV moeten de lasten zo laag mogelijk gehouden worden, maar wel verantwoord. Punt.

Uit de krant

Uit de krant