Afbeelding
pixabay.com

Prinsjesdag: nieuwe investeringen in toekomstbestendige infrastructuur

Algemeen 359 keer gelezen


Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar houden. Voor 2023 is daarvoor 12,9 miljard euro beschikbaar, waarmee belangrijke dingen gedaan worden. Want of het nu gaat om een veilige en snelle route naar je werk, het vervoer van goederen over land, zee en in de lucht, zorgen dat nieuwe woonwijken bereikbaar worden, IenW werkt eraan. 

Onderstaand vier in het oog springende investeringen voor 2023.

Stevige investering in onderhoud
De wegen, vaarwegen en het spoor hebben onderhoud nodig. Daar trekt het ministerie fors geld voor uit. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen investeren hier het komende jaar 4 miljard euro in. Er gaat 2 miljard naar spoor, 1 miljard naar wegen, 500 miljoen naar vaarwegen en 500 miljoen naar waterbeheer zoals dijken.

Bereikbaarheid van woningen
De woningnood is hoog. In de komende jaren wil het kabinet daarom veel nieuwe woningen bouwen, zodat starters weer een kans maken en jonge gezinnen kunnen doorstromen op de woningmarkt. Nieuwe woonwijken moeten goed bereikbaar zijn. Harbers en Heijnen maken daarvoor in 2023 900 miljoen euro vrij, in het najaar komt daar nog geld bovenop naar aanleiding van de MIRT-overleggen. Dat geld gaat naar het verbeteren van bestaande wegen of OV-verbindingen, maar ook naar slimme ideeën vanuit gemeenten. Zoals een extra fietstunnel of een rotonde.

Ook na 2023 blijft IenW bezig met de nieuwe woningen. Van de 7,5 miljard die in het coalitieakkoord is afgesproken voor de bereikbaarheid van nieuwe woningen, is een deel uitgegeven en na 2023 nog ongeveer 6 miljard euro beschikbaar. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden waar de woningen worden gebouwd. Het ministerie werkt op dit moment uit hoe het water- en bodemsysteem sturend moet zijn in de keuzes waar wat de komende jaren gebouwd gaat worden.

Veiligheid op de weg
Minister Harbers investeert komend jaar 25 miljoen in meer veiligheid op Rijks-N-wegen. Op N-wegen vallen relatief veel verkeersslachtoffers. Door bijvoorbeeld de berm aan te pakken, kan de veiligheid op de weg beter worden. Harbers trekt hiervoor ook na 2023 geld uit, de totale investering bedraagt 200 miljoen euro over de periode 2023 tot en met 2026.

Beter milieutoezicht
Staatssecretaris Heijnen investeert 18 miljoen euro voor het versterken van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Vergunningverlening en het toezicht op milieugebied gebeurt in Nederland vooral door provincies en gemeenten die hiervoor omgevingsdiensten inzetten. Uit onderzoek door de commissie Van Aartsen is gebleken dat het milieutoezicht bij bedrijven beter kan en moet. Heijnen wil met versterkt, onafhankelijker en beter milieutoezicht het milieu en de gezondheid beter beschermen, en schade voorkomen in plaats van achteraf te moeten herstellen. Ook de jaren na 2023 staat er elk jaar 18 miljoen euro voor dit doel gereserveerd.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant