De Heveringseweg in Oostvoorne
De Heveringseweg in Oostvoorne

Aanpak verkeersveiligheid Oostvoorne van start!

Algemeen 718 keer gelezen

Westvoorne - Op woensdag 21 september heeft de raad ingestemd met een pakket aan maatregelen die wethouder de Graad heeft uitgewerkt op verzoek van Partij Voorne aan Zee.

Met het pakket aan maatregelen is een investering gemoeid van € 667.500,00. Voor deze investering heeft de wethouder een subsidie gekregen van € 301.000,00, een mooi resultaat!

Het maatregelenpakket bestaat onder meer uit het aanbrengen van oversteekportalen aan de Brielse weg en de Ruy, het vervangen van de openbare verlichting aan de Voorweg en de Heveringseweg en diverse maatregelen zoals de aanpak van de putdeksels. Het fiets oversteekpunt aan de Ruy/Brielseweg krijgt eveneens de bijzondere aandacht.

Dit mooie resultaat is echt reden om een bescheiden feestje te vieren, voor het college en de raad. Partij Voorne aan Zee benadrukt wel dat het nodig is om de aandacht voor de verkeersveiligheid scherp te houden. Maatregelen binnen de driehoek Schepenenweg, Zeeweg en Hoflaan zijn dringend gewenst evenals voor Rockanje, Tinte en het buitengebied.

Het verkeersonderzoek aan de Strandweg in Rockanje is nog in volle gang.

Uit de krant