Afbeelding

Volle publieke tribune bij extra raadsvergadering

Algemeen 418 keer gelezen

Rockanje - De afgelopen weken was er veel onrust over het Masterplan Voorne aan Zee en de bijbehorende kansenkaart van de Milieufederatie. Door de verkenning een Masterplan te noemen en de gemeente Westvoorne en haar logo op te nemen op haar website leek het alsof het een daadwerkelijk plan was dat ondersteund werd door de gemeente Westvoorne. 

Volgens de Milieufederatie zou dit Masterplan een onderdeel gaan uitmaken van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Verantwoordelijk wethouder Lies van der Pol van D66 had moeite volledig afstand te nemen van het rapport. Reden waarom afgelopen maandag 7 november een extra raadsvergadering is belegd die uiteindelijk pas na 4 uur een daadwerkelijke afstand name door de wethouder opleverde. Het voorstel van VVD-er Marco Mentink om het college een schrijven te laten op stellen waarin zij volledig afstand nemen van het Masterplan van de Milieufederatie werd gehonoreerd. Hierdoor konden de agrariërs met een gerust hart en blanco uitgangspunt het eerste gesprek met de Provincie aangaan de volgende dag. 

Deze dag was georganiseerd door de Provincie om samen met de gemeenten Hoekse Waard, Goeree Overflakkee en de gemeenten op Voorne Putten en andere betrokken partijen zoals LTO, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten naar oplossingen te zoeken voor de stikstof-, water- en milieuproblemen waar wij mee geconfronteerd worden. Opvallend was dat Hoekse Waard en Goeree Overflakkee al veel verder zijn in dit proces en in de gemeenten op Voorne Putten de eerste gesprekken met in elk geval de agrariërs nog moeten plaats vinden. Onze agrariërs bleken in elk geval hoopvol gestemd na het overleg met de Provincie. VVD’er Mentink zal bij de raadsvergadering van woensdag 16 november aanstaande middels een motie bij het college op aandringen budget vrij te maken binnen de nieuwe gemeente Voorne aan Zee om binnen de ambtelijke organisatie de noodzakelijke ondersteuning te kunnen bieden aan onze agrariërs bij de uitdagingen waar zij voor staan. Want uiteindelijk kunnen we dit alleen met elkaar oplossen!Uit de krant