Afbeelding

Veel kansen in de zorg in Rijnmond

Algemeen 502 keer gelezen

UWV verstrekte eind februari 2023 in Rijnmond 13.721 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen nam in die maand af met 0,4%. In vergelijking met vorig jaar is sprake van een daling met 18,1%. Het WW-percentage(het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) ligt voor Rijnmond met 1,8% iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 1,6%. De uitkeringen aan werkzoekenden met een beroep zorg & welzijn maakten met 1.159 WW-uitkeringen eind februari 2023 in de regio 8% van het totaal uit.

UWV verstrekte in Rijnmond in februari 13.721 WW-uitkeringen. Hiervan waren 1.159 bestemd voor werkzoekenden met een beroep in de sector zorg & welzijn. Dat is ongeveer 8% van het totaal aantal WW-uitkeringen in Rijnmond. Negen zorgfuncties zijn volgens UWV ‘structureel kansrijk’. Eind 2022 stonden voor deze functies zo’n 1.625 vacatures open in Rijnmond. Het ging vooral om groeps- en woonbegeleiders, verzorgenden IG en algemeen verpleegkundigen. Zorginstellingen bieden niet alleen werk aan zorgpersoneel maar ook aan ondersteunend personeel. UWV belicht die banen in de notitie ‘Zorg, meer dan alleen zorgpersoneel’.
WW-uitkeringen namen licht af

Negen ‘structureel kansrijke’ beroepen zorg & welzijn in Rijnmond

De krapte in de zorg & welzijn sector hangt deels samen met de vergrijzing. In de regio Rijnmond is 11% van de werknemers in de sector zorg & welzijn 60 jaar of ouder. Zo’n 10.800 mensen verlaten daardoor de komende jaren geleidelijk de arbeidsmarkt. Meerjarige krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel schept kansen voor werkzoekenden en zij-instromers. Rijnmond telt negen ‘structureel kansrijke’ beroepen zorg & welzijn die de afgelopen jaren nagenoeg steeds op de overzichten van UWV met kansrijke beroepen voorkwamen. Eind 2022 stonden volgens ramingen van UWV in Rijnmond 1.625 vacatures open voor ‘structureel kansrijke’ beroepen zorg & welzijn. Zie de rechterfiguur hierboven. Het gaat om meer dan de helft van de 3.050 vacatures die open stonden voor beroepen zorg & welzijn. Werkgevers zochten het vaakst naar groeps- en woonbegeleiders, verzorgenden IG en algemeen verpleegkundigen. Deze drie beroepen samen waren met 900 openstaande vacatures goed voor twee derde van de totale vraag voor ‘structureel kansrijke’ beroepen zorg & welzijn in de regio.

Ook kansen in andere functies in de zorg

Een kwart van het personeel bij zorginstelling heeft functies in andere beroepsgroepen dan zorg & welzijn. Economisch-administratieve en dienstverlenende beroepen nemen daarvan het grootste deel voor hun rekening. De behoefte aan lager en middelbaar administratief personeel neemt geleidelijk af door automatisering. Beveiliging, hospitality, schoonmaak, maaltijdbereiding en -uitgifte maken deel uit van de dienstverlenende beroepen. UWV besteedt aandacht aan deze beroepen in de notitie ‘Zorg, meer dan alleen zorgpersoneel’ (februari 2023).

Ontdek de Zorg-week

De sector brengt die mogelijkheden onder de aandacht tijdens de jaarlijkse ‘Ontdek de Zorg’-week die in de week van 13 maart wordt georganiseerd. UWV participeert in het regionale leerwerkakkoord Zorg, - een samenwerkingsverband van 36 zorg- en onderwijsinstellingen -  en de Rotterdamse zorg.

Instroomtraject Welslagen

WelSlagen is een instroomtraject van 20 weken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet regulier kunnen instromen in een BBL zorgopleiding mbo niveau 2 of 3. Het traject is een combinatie van stage en onderwijs ter voorbereiding op het combineren van werken en leren tijdens de BBL opleiding. Kandidaten van WelSlagen zijn gemotiveerd om in de zorg te werken maar hebben nog niet voldoende kwalificaties of ervaring. Het traject WelSlagen is een samenwerking tussen UWV, de gemeente Rotterdam, Stichting Calibris Advies en zorgorganisaties Laurens, De Zellingen, Humanitas, Anna voor zorg en Frankenland Groep.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant