"We hopen dat bij iedereen de urgentie doordringt; het wordt namelijk echt heel vervelend."
"We hopen dat bij iedereen de urgentie doordringt; het wordt namelijk echt heel vervelend." Foto: Wil van Balen

Wethouder Schop: “Het wordt heel zwaar, het wordt code zwart!”

Algemeen 1.832 keer gelezen

Voorne aan Zee - In de meivakantie hebben we een voorproefje gekregen van de verkeersdrukte die ons de komende periode te wachten staat. Het verkeer deed er circa 1 uur langer over dan tijdens een normale spits. Een waarschuwing van wethouder Peter Schop (verkeer): “Het wordt nog veel erger. Het wordt code zwart. De verkeersmodellen laten een infarct zien. Mijn zorgen gaan uit naar onze inwoners en ondernemers die moeten aansluiten in een lange, lange rij.”

Over ongeveer drie weken is het zover: op vrijdag 9 juni gaat ‘s middags de Haringvlietbrug dicht tot 4 augustus. Er zullen vanaf dat moment veel meer voertuigen van de N57 gebruik gaan maken. 

Afsluitingen
De Haringvlietbrug (verbinding tussen de Hoeksche Waard met Goeree-Overflakkee) zal vanaf 9 juni 8 weken dicht gaan voor noodzakelijk groot onderhoud. Aansluitend gaat de Heienoordtunnel (tussen de Hoeksche Waard en Rotterdam) van 7 augustus tot 1 september dicht voor werkzaamheden. En daar gaan we in ons gebied veel last van krijgen. Minister Harbers van Verkeer en Waterstaat heeft in februari toegezegd dat de tunnel en de brug niet gelijktijdig dicht zullen gaan. Wat wel in dezelfde periode staat te gebeuren zijn werkzaamheden aan een verhoogde middenberm aan de N59 (Oude-Tonge) waardoor deze ontsluitingsweg beperkt toegankelijk zal zijn. Ook zal de brug bij de Goereesesluis in Stellendam in de eerste week van de afsluiting nog niet open zijn; de brug is al maandenlang buiten gebruik na een aanvaring met een schip en wordt gerepareerd. De brug wordt door het verkeer vaak als omleiding gebruikt als de bruggen van de Haringvlietdam openstaan.  En dat is nog niet alles zegt wethouder Schop: “Als klapper op de vuurpijl zou ik bijna zeggen, hebben we Concert at Sea dat in het weekend van 23 juni zal worden gehouden. Helaas we zullen het ermee moeten doen. Er komt serieus veel ellende op ons af wat we niet kunnen afwenden. ”

Thuiswerken
Schop vervolgt: “Daarom willen we onze inwoners vragen om zoveel mogelijk thuis te werken in deze periode. Uiteraard kan niet iedereen dat, maar lukt het wel doe het dan vooral. Je bespaart jezelf een hoop ellende. Anders is het misschien mogelijk om juist eerder of later te beginnen. We willen werkgevers vragen flexibel te zijn en mee te denken.” Overigens is de verwachting dat het niet alleen tijdens de spits extra druk zal zijn, er zal de hele dag extra verkeer zijn. Check actuele reistijden op bijvoorbeeld www.reizennaarjewerk.nl of van A naar Beter.

Vakantieverkeer 
En dan is er natuurlijk ook nog het vakantieverkeer dat voor extra drukte op de weg zorgt. “We hebben bij Rijkswaterstaat aangedrongen vakantieverkeer, voornamelijk Duitsers, middels de toeristische ondernemers op de hoogte te stellen van deze situatie vóórdat ze op weg gaan naar hun vakantiebestemming. Opdat zij niet de N57 zullen nemen. Het is wel de vraag of dit goed door hen wordt opgepikt.”

Zoekverkeer
Niet alleen de N57 zal vastlopen, in alle kernen van Voorne aan Zee zal ‘zoekverkeer’ een kortere route proberen te vinden. Tijdens de meivakantie stond bijvoorbeeld de weg vanaf het Helinium richting de rotonde N57 compleet vast omdat mensen er niet meer tussenkwamen. Ook richting Spijkenisse zal het verkeer opstropen. Schop: “Onze oproep is daarom pak zoveel mogelijk de fiets. Werk zoveel mogelijk thuis. Uiteraard plannen wij als gemeente in deze periode geen wegwerkzaamheden, met uitzondering van noodreparaties.”

Hulpdiensten
Regulier woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en het OV zal dus hinder ondervinden. Ook de hulpdiensten krijgen hier mee te maken. “Het college heeft Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) gevraagd of de veiligheid van onze inwoners gewaarborgd zal zijn” gaat Schop verder. “De VRR geeft aan dat zij het kunnen mannen. Er zijn verschillende maatregelen genomen. De hulpdiensten mogen over de busbanen voor spoedtransport naar de ziekenhuizen. Richting het ziekenhuis in Dirksland mogen ambulances over het fietspad van de Haringvlietdam. Echter de aanrijtijden zullen wel degelijk kunnen oplopen. Hoeveel, dat is nu nog niet te zeggen. Wel worden er extra ambulances en personeel ingezet tijdens deze periode om acute zorg beter te waarborgen. Ook zullen de vrijwilligers van brandweerkazernes tijdens spitstijden op de kazerne verblijven. En er worden extra bergers paraat gehouden om snel in te kunnen grijpen bij pech op de weg. De route gevaarlijke stoffen is aangepast zodat dit verkeer niet gelijktijdig met het reguliere verkeer op de weg zal zitten.” 

Verbreding N57
De noodzaak van het verbreden van de N57 wordt door deze aankomende ‘verkeerscrisis’ flink benadrukt. De verbreding naar een vierbaansweg met een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Nieuweweg zou naar verwachting 30 minuten reistijd gaan schelen. Volgens de verkeersmodellen zit het oplossende vermogen in een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de rotonde bij de Nieuweweg. Wethouder Schop: “Nut en noodzaak voor de verbreding is aangetoond; het staat op de landelijke politieke agenda. De volgende stap is financiering en uitvoering voor elkaar krijgen. Kosten voor de verbreding lopen op tot 70 miljoen waarvan het leeuwendeel door het Rijk moet worden geïnvesteerd en een deel door de regio. Ook hier krijgen we te maken met stikstofberekeningen. Een serieuze uitdaging omdat de weg bij Natura 2000-gebied Voornes Duin ligt. Maar wij geven als vergelijk aan: honderden misschien wel duizenden stilstaande CO2 uitstotende auto’s per dag is ook niet bevorderlijk voor de natuur. Wij proberen de noodzaak van de verbreding samen met belanghebbenden zoals het Havenbedrijf, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie op de agenda te houden. Zodra de Blankenburgcorridor opengaat zal heel veel extra verkeer op de N57 komen, dat is aangetoond. We krijgen een verschuiving in ons gebied; het wordt bijvoorbeeld aantrekkelijker om in het gebied rondom Den Haag te gaan werken en hier te wonen of te recreëren. Het Havenbedrijf ziet in dat dit ook gevolgen heeft voor de A15 en daarom zullen zij zich ook inzetten voor de verbreding. Eind van dit jaar is er weer een overleg waarbij de belangen van onze regio weer ter tafel komen.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant