Op maandag 22 mei waren dit keer tientallen regionale en lokale journalisten uitgenodigd
Op maandag 22 mei waren dit keer tientallen regionale en lokale journalisten uitgenodigd Serge Ligtenberg

Streekomroep LINQ te gast in de Tweede Kamer

Algemeen 400 keer gelezen

Regionaal - Minister Kaag van Financiën heeft op ‘Verantwoordingsdag’, namens het kabinet, verantwoording afgelegd over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar 2022.     

Sinds 2017 organiseert de Tweede Kamer op de maandag na deze 3e woensdag in mei jaarlijks de zogenaamde V-100. De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministers kritisch te bekijken.

Op maandag 22 mei waren dit keer tientallen regionale en lokale journalisten uitgenodigd om kritisch mee te kijken naar de verantwoording die het kabinet op 17 mei had afgelegd. LINQ Media was ook uitgenodigd en werd die dag vertegenwoordigd door Dick Bosgieter. De aanwezige journalisten formuleerden in kleine groepjes met behulp van medewerkers van de Rekenkamer en de betrokken ministeries op een aantal thema’s vragen aan de ministers. Deze vragen zijn aan het einde van die dag in de plenaire zaal van de Tweede Kamer in het ‘verantwoordingskoffertje’ aan Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, aangeboden. 

De vragen zullen vervolgens de komende weken door de kamerleden, waarvan er ook een aantal die dag aanwezig waren, aan de ministers worden gesteld. De geformuleerde vragen gaan o.a. over het natuurbeleid de stikstofproblemen, de woningmarkt en zorg voor ouderen en de arbeidsmarkt. Zo werd er bijvoorbeeld op het terrein van wonen en zorg voor ouderen - een ook in deze regio belangrijk onderwerp - gevraagd of er wel voldoende wordt samengewerkt tussen de betrokken ministers, hoe het toch komt dat er nog zo weinig woningen voor senioren zijn gebouwd en of de woonwensen van ouderen wel voldoende zijn onderzocht.

Uit de krant