Plan voor een met de zee meegroeiend Rotterdam wint voorronde van de 12e Eo Wijersprijs
Plan voor een met de zee meegroeiend Rotterdam wint voorronde van de 12e Eo Wijersprijs Foto: Steshka Willems

Vertrouwen op de natuur in een opwarmend klimaat valt in de prijzen

Algemeen 428 keer gelezen

Regio - H+N+S Landschapsarchitecten, Palmbout Urban Landscapes, Deltastad, ARK Rewilding Nederland en WWF-NL wonnen vrijdag met hun inzending ‘Tweestromenland’, een plan voor een met de zeespiegelstijging meegroeiende deltastad van de toekomst, de voorronde in de Rijn-Maasmonding van de 12e Eo Wijersprijs.

In vier regio’s - Midden-Zeeland, de Achterhoek, Oostelijk Flevoland en de Rijn-Maasmonding – hoorden multidisciplinaire teams van ontwerpers, onderzoekers, experts en planners of hun plan in de prijzen viel. Op 12 oktober vindt de landelijke finale plaats. Dan is bekend of ‘Tweestromenland’ ook de nationale Eo Wijersprijs in de wacht sleept.

Bouwen aan een natuurlijker veiliger en leefbaarder Rijn Maasmonding
Deltagebieden komen van nature tot stand door sedimentatie en veenvorming – processen die ervoor zorgen dat delta’s boven de zeespiegel uit stijgen. Deze natuurlijke bescherming tegen hoog water is door de mens aangevuld met dijken, dammen en keringen, infrastructurele werken die onbedoeld het ‘zelfbouwend vermogen’ van de delta blokkeren. Door ‘sedimenthonger’, bodemdaling en erosie zijn met name verstedelijkte deltagebieden – zoals de Rijn-Maasdelta – kwetsbaar voor zeespiegelstijging. De inzending ‘Tweestromenland’ is een pleidooi om het beschikbare sediment weer in te zetten – om zo te komen tot een veilig, leefbaar en authentiek deltalandschap.

“Zo houden we Rotterdam veilig én herstellen we de deltanatuur”, aldus Esther Blom van ARK Rewilding Nederland. “Want als we niets doen zal wat resteert van de bijzondere natuur in onze delta in de komende eeuw geheel verdwijnen. Slib en zandplaten verdrinken en trekvogels verdwijnen, en zalm en steur keren niet terug. Door de opwarming van de aarde krijgen we hogere waterstanden en om die te keren bouwen we hogere dijken en meer dammen. De natuur en het groen verdrinken, komen onder de dijk of achter een dam. Dit zet niet alleen de natuur maar ook de leefbaarheid onder druk, met nog minder groene ruimte voor burgers om te recreëren. Met ‘Tweestromenland’ maken we het alternatief concreet: ook in de stedelijke omgeving kun je meer ruimte geven aan de natuur en met natuurlijke processen de waterveiligheid op orde te houden”.

Over de EO Wijersprijs
In 1937 beschrijft en toont Jac. P. Thijsse in ‘Waar wij wonen’ de schoonheid van het Nederlandse landschap om aandacht te vragen bij het grote publiek voor de kwaliteit ervan. De Eo Wijersstichting roept als hedendaagse Thijsse op: hoe kunnen stikstofreductie en klimaatadaptatie samen een hefboom zijn om onze steden en landschappen klaar te stomen voor een aantrekkelijke toekomst? Hoe ziet onze omgeving eruit als we deze opgaven in samenhang oplossen, waardoor natuurlijke systemen weer in gezonde balans komen? Wat is de toekomst voor het land en het landschap waar wij willen wonen?

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant