Gerard Stroeve Fotografie
Gerard Stroeve Fotografie Gerard Stroeve Fotografie

Naast woonplezier ook knelpunten in Oostvoorne

Algemeen 796 keer gelezen

Oostvoorne - In de recente enquête van de Dorpsraad Oostvoorne zijn diverse onderwerpen naar voren gekomen die de inwoners van Oostvoorne bezighouden, waaronder huisvesting, verkeer en bereikbaarheid. De Dorpsraad zet zich in om een brug te slaan tussen de Gemeente Voorne aan Zee, organisaties die de leefomgeving beïnvloeden en de bewoners van Oostvoorne.

De Dorpsraad heeft deze zomer een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de knelpunten en mogelijke verbeteringen die de inwoners van Oostvoorne ervaren. Via diverse kanalen, waaronder de website, kranten, nieuwsbrieven, flyers en sociale media, werden alle Oostvoornaars uitgenodigd om hun stem te laten horen door middel van een online enquête. 124 inwoners, afkomstig uit alle delen van het dorp, hebben gehoor gegeven aan deze oproep.

“De reacties zijn misschien niet in overvloed, maar zeker voldoende om een algemeen beeld te krijgen van wat er speelt in het dorp “ aldus Marco Heijndijk, de secretaris van de Dorpsraad.

Een uitvoerige analyse van de reacties wijst op verscheidene aandachtspunten. Op de hoofdwegen door Oostvoorne ervaren bewoners veel verkeersproblemen. Er is vraag naar voorzieningen voor zowel jongeren als ouderen, en de staat van de trottoirs laat te wensen over. Daarnaast is de beschikbaarheid van starterswoningen voor Oostvoornaars een belangrijk knelpunt.

Ger Simjouw, voorzitter van de dorpsraad, verklaarde: “We zullen de bevindingen onder de aandacht brengen van alle relevante partijen en deze gebruiken om onze toekomstige activiteiten vorm en richting te geven.”

De uitgebreide rapportage omvat vijf hoofdthema’s: wonen in Oostvoorne, voorzieningen, openbare ruimte, verkeer en energie en duurzaamheid. Langs de as van deze thema’s worden de hoofdlijnen van de bevindingen behandeld. Het rapport is beschikbaar via de website van de Dorpsraad: www.dorpsraadoostvoorne.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant