Men is verontwaardigd en onthutst over de wijze waarop de Rijksoverheid er opnieuw voor kiest om burgers en het milieu onvoldoende te willen beschermen.
Men is verontwaardigd en onthutst over de wijze waarop de Rijksoverheid er opnieuw voor kiest om burgers en het milieu onvoldoende te willen beschermen. Foto: Skitterphoto

‘GNOEG IS GENOEG… niet nog meer windturbines op land!’

Algemeen 487 keer gelezen

NLVOW, Windalarm, Omwonenden app-groep Windturbines Nederland, Stichting Tegenwind Nederland en vele lokale actiegroepen, stichtingen en overige omwonenden van windturbines in het land hebben een gezamenlijk persbericht uitgebracht. Zij vertegenwoordigen in totaal een groep van 130 partijen die tegen windturbines op het land zijn. Deze partijen vertegenwoordigen vele duizenden verontruste en benadeelde omwonenden, van Den Helder tot Limburg en van Groningen tot Zeeland.

Onlangs is er een persbericht uitgegaan naar media en overheid met als aanhef ‘GNOEG IS GENOEG… niet nog meer windturbines op land!’. Dit verwijst naar de titel van een boek van Wim Daniëls.

Milieunormen onvoldoende
Er wordt gewezen op het feit dat de bestaande milieunormen voor windturbines voldoen op dit moment niet aan Europese wet- en regelgeving. In 2021 werd de Rijksoverheid door de rechter gedwongen haar huiswerk over te doen. Met name op het gebied van garanties voor de gezondheid van burgers in de breedste zin zouden betere normen moeten worden vastgesteld. De nieuwe conceptnormen die zijn opgesteld, lagen tot en met 2 november jl. ter inzage. Wat blijkt, stelt men? De nieuwe Windturbinebepalingen voldoen niet aan de zorgplicht in de milieuwetgeving en zijn niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Minder bescherming
Volgens de opstellers van het bericht biedt het nieuwe ontwerpbesluit de burgers en leefomgeving nog minder bescherming dan de onrechtmatige oude normen. Het ontwerpbesluit geeft namelijk als extra aan, dat lokaal naar meer geluidhinder kan en mag worden afgeweken van deze normen, mits dit goed gemotiveerd wordt. Verder wordt er op gewezen dat het Rijk opnieuw selectief heeft gewinkeld in beschikbaar onderzoek naar gezondheidsschade door windturbines. Het vereiste milieubeleid, dat burgers en het milieu moet beschermen, wordt daarmee vervormd door onnodige doelstellingen van duurzame opwekking van elektriciteit Want de doelstellingen voor wind-op-land volgens het Klimaatakkoord en de RES-2030 zijn eind 2023 al volledig gehaald. En er zijn vele alternatieven voor ‘schone en duurzame’ energie voorhanden.

Truc
De MER en de conceptnormen voldoen dus niet aan de SMB-Richtlijn van de EU. Omdat het ontwerpbesluit als Algemene Maatregel van Bestuur wordt ingevoerd, hoeft het alleen in de Eerste Kamer behandeld te worden. Daardoor staan de burger, de gezondheid en de leefomgeving min of meer buitenspel. En de windenergiesector vaart er wel bij, aldus de schrijvers van het persbericht.

Ook wordt gesteld dat het nu ‘GNOEG’ is. Men is verontwaardigd en onthutst over de wijze waarop de Rijksoverheid er opnieuw voor kiest om burgers en het milieu onvoldoende te willen beschermen. Daaruit is het genoemde landelijke netwerk ontstaan om tegenwicht aan te bieden. En het handelen van de overheid zo nodig en waar mogelijk juridisch aan te pakken. Burgers hebben recht op wet- en regelgeving die bescherming biedt aan mens, dier en milieu, in een schone, gezonde leefomgeving. Dat is wat we in Europa met elkaar afgesproken hebben. De overheid creëert op deze manier haar eigen tegenstand. Daarom roept men op politieke partijen op het “Ontwerpbesluit windturbines leefomgeving” kritisch te beoordelen.

NLVOW
De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) komt op voor de belangen van (toekomstige) omwonenden van windparken, windturbines of zonneparken. Ze zien het als onze missie om deze groep zoveel mogelijk een volwaardige stem te geven wanneer zij met plannen voor een park of turbines geconfronteerd worden. Informatie over de NLVOW is te vinden op https://nlvow.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant