Afbeelding
Pixabay

Partij voor de Dieren Zuid-Holland roept op tot actie tegen landbouwgif

Algemeen 422 keer gelezen

Regionaal - De Partij voor de Dieren en D66 in Zuid-Holland maken zich grote zorgen over de recente bevindingen omtrent landbouwgif. Naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoek door het Europese project SPRINT, waarin maar liefst 170 verschillende bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen in milieu, dieren en mensen in Nederland, hebben de Partij voor de Dieren,  D66 en GroenLinks-Partij van de Arbeid vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. 

Uit het onderzoek blijkt dat landbouwgif niet alleen in bloed en ontlasting van agrariërs aanwezig is, maar ook in hun omgeving, bij omwonenden en consumenten. Het gif wordt aangetroffen in huis, bodem, gewassen, lucht en water. Zelfs in huisstof is een alarmerende hoeveelheid gif gevonden. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of Gedeputeerde Staten zich bewust zijn van de ernst van deze situatie en of zij zich zorgen maken over de gezondheidsrisico’s die hiermee gepaard gaan. 

De Parkinsonvereniging en andere organisaties hebben hun bezorgdheid geuit, omdat een groot deel van de aangetroffen middelen potentieel kankerverwekkend, hormoonverstorend of schadelijk voor de vruchtbaarheid blijkt te zijn. Neuroloog Bas Bloem van het Radboud UMC waarschuwt voor het verband tussen het gebruik van pesticiden en de snelgroeiende ziekte van Parkinson. De Partij voor de Dieren vraagt zich af welke conclusies Gedeputeerde Staten hieruit trekken en welke maatregelen zij zullen nemen om de volksgezondheid te beschermen. 

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland, benadrukt het belang van actie: “Het is volstrekt onacceptabel dat inwoners van de provincie gezondheidsrisico’s lopen door blootstelling aan landbouwgif. Het Europees Hof heeft onlangs nog een vernietigend oordeel geveld over de manier waarop in Nederland de toelating van chemische bestrijdingsmiddelen wordt uitgevoerd, Daarom dringen wij er bij het provinciebestuur op aan om absolute prioriteit te geven aan de volksgezondheid en maximaal in te zetten op een volledige afbouw van het gebruik van landbouwgif in Zuid-Holland.” 

Daarnaast pleiten de Partij voor de Dieren en D66 voor meer bescherming van agrariërs en omwonenden tegen de schadelijke effecten van landbouwgif. In Frankrijk en Duitsland is Parkinson erkend als beroepsziekte, maar in Nederland nog niet. De Partij voor de Dieren roept Gedeputeerde Staten op om zich in te zetten voor betere bescherming van agrariërs, omwonenden, consumenten, dieren en milieu tegen de gevaren van landbouwgif. 

Tot slot vragen de Partij voor de Dieren en D66 aan Gedeputeerde Staten om onderzoek te laten uitvoeren naar de aanwezigheid van landbouwgif in Zuid-Holland, met als doel de volksgezondheid en een gezonde leefomgeving voor alle inwoners, zowel mens als dier, te waarborgen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant