'Bij gezondheidsklachten snel samen optrekken' | WeekbladWestvoorne.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo weekbladwestvoorne.nl
De leerlingen van de noodlokalen van basisschool De Zeewinde in Rockanje gingen maandenlang in Oostvoorne naar school en verhuisden begin dit jaar terug naar de aangepakte units (archieffoto Jos Uijtdehaage)
De leerlingen van de noodlokalen van basisschool De Zeewinde in Rockanje gingen maandenlang in Oostvoorne naar school en verhuisden begin dit jaar terug naar de aangepakte units (archieffoto Jos Uijtdehaage) (Foto: Jos Uijtdehaage)

'Bij gezondheidsklachten snel samen optrekken'

  •   69 keer gelezen   Actueel

Rockanje - Klachten over gezondheid in scholen moeten in een vroeg stadium worden besproken. Dit advies komt naar voren in de evaluatie van de noodlokalen van De Zweewinde in Rockanje.

De Westvoornse politiek bespreekt vanavond, woensdag 10 juli, het rapport over de noodlokalen van basisschool De Zeewinde in Rockanje. Het onderzoeksbureau ICSadviseurs heeft op verzoek van de gemeente onderzoek gedaan naar de periode voorafgaand aan de plaatsing en de beheerfase. Aanleiding zijn de vele problemen rondom de lokalen waarin kinderen ziek werden en uiteindelijk zijn gesloten.

De kinderen kregen, in afwachting van een nieuwe school, les aan de Dwarsweg. Bij het bestaande schoolgebouw zijn noodlokalen geplaatst. Vanaf het najaar van 2017 kwamen de eerste klachten van ouders binnen bij gemeente en school. Volgens de onderzoekers zijn de gezondheidsaspecten tot en met de oplevering voldoende gewaarborgd. Wel ontbrak een heldere gebruiksinstructie. Al snel na oplevering ging het dus mis. Het duurde tot november voordat de lokalen op het elektriciteitsnetwerk waren aangesloten. De noodaggregaat zorgde voor problemen en ouders klaagden over kou. Ook waren er klachten over het geluid. Schoolbestuur PRIMOvpr en gemeente Westvoorne wisten in het begin niet wie waar verantwoordelijk voor was.

In het voorjaar van 2018 namen de gezondheidsklachten toe. Ook ontstond brede onrust. Ouders gingen elkaar opzoeken en klachten en emoties stapelden op. 'Ze relateerden als gevolg hiervan alle (fysieke) klachten aan de tijdelijke huisvesting,' staat in het rapport. Uiteindelijk bleek uit onderzoek een verhoogde concentratie aan schimmelsporen aanwezig. De noodlokalen mochten niet meer worden gebruikt en de kinderen moesten maandenlang met de bus in Oostvoorne naar school. Na een uitgebreide discussie is besloten de noodlokalen grondig aan te pakken en vanaf begin dit jaar weer te betrekken. De gemeente vond het tijd voor een evaluatie. De onderzoekers onderzochten stukken en interviewden bestuurders en ambtenaren van de gemeente, schoolbestuurders, de medezeggenschapsraad en ouders die hun klachten hebben geuit. Met leverancier De Meeuw heeft geen gesprek plaatsgevonden.

De gemeente wil lering trekken uit het proces. Uit het onderzoek komt naar voren dat een eenduidige klachtenregistratie gewenst is. Ook moet duidelijk op papier staan wie waarvoor verantwoordelijk is. Gemeente en schoolbestuur moeten tot een plan van aanpak komen. 'Bij klachten over gezondheid en het binnenklimaat in schoolgebouwen moeten deze in een vroeg stadium worden besproken tussen gemeente en schoolbestuur.'

Archieffoto: Jos Uijtdehaage


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>