Afbeelding

Feestelijke opening speelveld en speeltuin Oostvoornse Meer

ma 24 okt 2016, 14:49 Actueel

Oostvoorne - Woensdag 2 november om 16.00 uur opent wethouder Blok-van Werkhoven van de gemeente Westvoorne het nieuwe speelveld en de speeltuin bij de Noordoever van het Oostvoornse Meer. De realisatie van dit speelveld is een van de onderdelen van het actieprogramma Oostvoornse Meer.

De eerste fase van het actieprogramma Oostvoornse Meer is bijna afgerond. Deze fase richtte zich voornamelijk op de noordoever van het Oostvoornse Meer. Wethouder Blok-van Werkhoven is zeer tevreden over de behaalde resultaten. "Met het nieuwe zand op het strand, de plaatsing van een speeltuin en de aanleg van een speelveld hebben we concrete stappen gezet om het Oostvoornse Meer aantrekkelijker te maken voor onze inwoners, ondernemers en toeristen."

Binnenkort wordt aan de noordoever gestart met de bouw van een nieuw toiletgebouw met douches. Ook een ballenlijn in het meer voor de steiger en het plaatsen van boeien op duikobjecten die buiten de ballenlijn vallen, zijn onderdeel van de kwaliteitsimpuls.

De bedoeling is dat recreanten uit Westvoorne en omliggende gemeenten, alsmede de Westvoornse ondernemers, maximaal profiteren van de kwaliteitsimpuls. Gemeente Westvoorne neemt hierin het voortouw waarbij alle werkzaamheden in nauw overleg met alle partners en belanghebbenden worden afgestemd en opgepakt. De uitvoering is in mei van dit jaar gestart en zal circa 2,5 jaar in beslag nemen.

Toeristisch-recreatieve visie

Het actieprogramma is een uitwerking van de visie voor het Oostvoornse Meer. Het waterschap, de provincie, het Havenbedrijf, de natuur- en beheerorganisaties, de gemeente Westvoorne en ondernemers ondersteunen deze visie. Voor meer informatie over de kwaliteitsimpuls van het Oostvoornse Meer kijk op www.westvoorne.nl/oostvoornsemeer.

Uit de krant