Afbeelding

DeltaPORT Donatiefonds steunt museum de Duinhuisjes

Actueel 51 keer gelezen

Rockanje - Het bestuur van het DeltaPORT Donatiefonds heeft deze week bekend gemaakt een financiële bijdrage te hebben toegekend aan de Historische Vereniging Westelijk Voorne. Deze donatie gaat worden gebruikt voor de bewegwijzering van het opnieuw in te richten openluchtmuseum De Duinhuisjes. 

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Het DeltaPORT Donatiefonds kent via haar plaatselijke adviescommissies regelmatig kleine bedragen toe. Per kwartaal worden door het fondsbestuur bovenlokale donaties toegekend. Jaarlijks worden ook enkele  grotere, regionale projecten ondersteund.

Foto: Wil van Balen

Uit de krant