[WIE WAT BEWAART...DIE WEET WAT!] Een Kouckebacker in Japan | WeekbladWestvoorne.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo weekbladwestvoorne.nl
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
WIE WAT BEWAART...DIE WEET WAT!

Een Kouckebacker in Japan

  •   21 keer gelezen   Actueel

Iets voor een straatnaam? Nicolaes Kouckebacker, geboren in den Briel in 1597 (een jaar vóór Maarten Harpertsz Tromp) en daar op 7 april in de Grote of Sint-Catharijnekerk gedoopt als Claes Leendertsz. Hij werd vernoemd naar zijn grootvader, de bekende burgemeester Kouckebacker van 1 april 1572.

De vader van Nicolaes was lakenkoper en een vooraanstaand poorter van de stad. Hij was in 1595 als weduwnaar in het huwelijk getreden met Claesje van Ruyven uit Delft. Niet lang na het huwelijk verhuisde het gezin naar Delft, maar niet voordat Nicolaes geboren was. Het blijft gissen wat er van hem zou zijn geworden indien zijn vader in den Briel was blijven wonen, maar in Delft werden zijn talenten opgemerkt. In dienst van de VOC reisde hij in 1633 naar fort Zeelandia in Taiwan en vandaar naar het Japanse Hirado, waarvan hij in 1634-1635 en 1637-1639 opperhoofd was. Als zodanig speelde hij een rol in het neerslaan van de Shimabara-opstand. Verarmde boeren, waarvan velen katholiek, en Samoerai, waren in opstand gekomen tegen ondraaglijke belastingmaatregelen, voedselschaarste en wrede behandeling. Vergelijking met onze Tachtigjarige Oorlog dringt zich op.

De opstand was voor de Shogun reden om alle contacten met het westen te verbreken; slechts de Hollanders mochten blijven omdat zij (Kouckebacker c.s.) hadden bewezen het Japanse gezag te steunen. Kouckebacker keerde in 1640 terug in het vaderland als admiraal van de VOC-retourvloot. Door de Heren XVII, het bestuur van de VOC, werd hij vereerd met een gouden ketting ter waarde van 1.200 gulden. Terug in Delft werd hij opgenomen in het stadsbestuur en het Delftse patriciaat. Op 5 juli 1671 werd hij begraven in de Oude kerk aldaar waar 20 jaar eerder Maarten Tromp een praalgraf had gekregen.

Aart van der Houwen (aa.vanderhouwen@streekarchiefvp.nl)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>