Afbeelding

Tijdelijke verkeersmaatregelen Dwarsweg Rockanje

Algemeen 283 keer gelezen

Met als doel de overlast tot een minimum te beperken, is er een transportroute bepaald. Om te voorkomen dat het transport door de kern van Rockanje rijdt, loopt de transportroute nog altijd via de Dirk van Voornelaan, Strandweg en de Nieuwe Achterweg. Door het éénrichtingsverkeer op de Dwarsweg tijdelijk op te heffen, wordt de Dwarsweg d.m.v. een tijdelijke uitritconstructie toegevoegd aan deze transportroute. 

Rockanje - Aan de Dwarsweg in Rockanje staat de realisatie van een aantal nieuwbouwwoningen gepland. Er vinden hiervoor voorbereidende werkzaamheden plaats. De werkzaamheden bestaan o.a. uit de sloop van diverse panden en het bouwrijp maken van het gehele perceel.

De tijdelijke verkeersmaatregelen voor opheffing van het éénrichtingsverkeer vinden plaats conform de bijgevoegde tekening.

Uit de krant

Uit de krant