Afbeelding

Welke vrijwilliger in Westvoorne wilt u in het zonnetje zetten?

za 27 nov 2021, 09:00 Algemeen

In Westvoorne zijn veel vrijwilligers actief, die in hun vrije tijd heel veel goede dingen doen voor bijvoorbeeld de voetbalvereniging, een verzorgingshuis of de buurt waar zij wonen. Het gemeentebestuur van Westvoorne waardeert het dat er in Westvoorne zo veel mensen zijn die zich op de een of andere manier dienstbaar en belangeloos opstellen voor onze samenleving.

Om uiting te geven aan deze waardering was het dit jaar weer de bedoeling om een feestelijke avond met een diner te organiseren in samenwerking met het Centrum Vrijwilligerswerk. De voorbereidingen daarvoor waren al gestart, maar de huidige situatie maakt dit nu evenals vorig jaar niet mogelijk. Toch willen zij de vrijwilligers in de gemeente Westvoorne in het zonnetje zetten. Daar hebben ze uw hulp bij nodig, want niet alle vrijwilligers zijn even zichtbaar.

Heeft u misschien een buurvrouw, oom, vriendin of iemand waarvan u weet dat hij of zij zich regelmatig belangeloos inzet in Westvoorne, draag deze persoon dan voor. In december zullen zij vrijwilligers dan in het zonnetje zetten. Uit alle voorgedragen vrijwilligers worden willekeurig 250 uitgekozen en zij ontvangen dan een verrassing.

U kunt iemand voordragen door een e-mail te sturen naar het Centrum Vrijwilligerswerk via westvoorne@centrumvrijwilligerswerk.nl Vermeld in de e-mail uw gegevens, de gegevens van de vrijwilliger (naam en adres) en zijn of haar activiteiten.

Doe dit zo snel mogelijk zodat zij in december de vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten.

Samen met u maken zij vrijwilligers zichtbaar voor al hun soms onzichtbare werk!

Uit de krant