Afbeelding

Gelijke gemeentelijke belastingen voor inwoners in Voorne aan Zee in 2023

Algemeen 994 keer gelezen

De VVD fractie in Westvoorne heeft tijdens de raadsvergadering van woensdag 21 september een motie ingediend en het college verzocht om voor 1 januari de inwoners duidelijkheid te geven wat de hoogte gaat worden van de gemeentelijke belastingen in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

Fractievoorzitter Marco Mentink had deze vraag ook al gesteld tijdens de fusiecommissie vergadering van 12 september jl. Wethouder financiën Margriet den Brok (IBH/IBV) van Hellevoetsluis antwoorde dat alleen de OZB zal worden geharmoniseerd en in een later stadium pas de riool en reinigingsheffingen. De argumentatie was dat de OZB moet worden geharmoniseerd per 1 januari 2023 en de overige belastingen binnen een aantal jaren na de fusiedatum pas moeten zijn geharmoniseerd. 

Uit het due diligence onderzoek wat aan het begin van het fusietraject is uitgevoerd blijk dat bij harmonisatie de inwoners van Westvoorne minder gaan betalen voor OZB, riool en reinigingsheffing. Voor de Inwoners van Brielle verandert er niet veel en de inwoners van Hellevoetsluis moeten meer gaan betalen. Door nu eerst alleen de OZB te harmoniseren is het effect net andersom en moeten de inwoners van Westvoorne meer gaan betalen. 

Onacceptabel volgens VVD-er Marco Mentink. ‘Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het voor partijen in Hellevoetsluis niet goed uitkomt om voor de verkiezingen van 23 november de boodschap te moeten brengen dat de inwoner van Hellevoetsluis een hogere rekening tegemoet kunnen zien. Maar daar mogen de inwoners van Westvoorne niet de dupe van worden vandaar deze motie, die unaniem werd aangenomen.’ Het college van B&W heeft de motie overgenomen en gaat in overleg met de fusie gemeenten Brielle en Hellevoetsluis.

Uit de krant