Burgemeesters en inwoners van de Metropoolregio (Foto:Tom Pilzecker)
Burgemeesters en inwoners van de Metropoolregio (Foto:Tom Pilzecker) Tom Pilzecker Fotografie

Algemeen bestuur van de MRDH stelt gezamenlijk regionale aanpak vast

Algemeen 634 keer gelezen

Regionaal - 1.000 studenten, 1300 werkenden en 250 bedrijven die jaarlijks deelnemen aan mbo- en hbo-campusprogramma’s en 100 kilometer vernieuwde metropolitane fietspaden. Dat zijn over vier jaar belangrijke opbrengsten van de samenwerking van 21 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). 

Verder wordt gestart met een investering van 700.000.000 euro in het OV om de regio bij een toenemende bevolking bereikbaar te houden. Dat levert een extra oeververbinding in Rotterdam op, de metro en Randstadrail gaan vaker en sneller rijden en er komt een betere OV verbinding door de Binckhorst in Den Haag. Deze en andere inzet is vastgelegd in een strategische agenda die bijdraagt aan brede welvaart voor de huidige inwoners en de bijna drie miljoen mensen die in 2040 in de metropoolregio wonen. Het algemeen bestuur van de MRDH stelde deze gezamenlijk regionale aanpak afgelopen week vast. Met elkaar, voor elkaar, is het motto.

Burgemeester van Voorne aan Zee, Peter Rehwinkel, over de regionale aanpak: ‘Alleen ga je sneller maar samen sta je sterker. Het verbeteren van de bereikbaarheid en het vernieuwen van de economie zijn zaken die je regionaal op moet pakken. Dat doen we om meer welvaart en welzijn mogelijk te maken voor de 2,4 miljoen mensen die in onze metropoolregio wonen.’

Peter Schop, wethouder Mobiliteit, vult hem aan: ‘Verkeer en vervoer gaan over onze gemeentegrenzen heen. Goed dus dat we in de metropoolregio Rotterdam Den Haag daar gezamenlijk een plan op trekken. En voor Voorne aan Zee is de verbreding van de N57 een belangrijk onderdeel van dat plan.’

Meer mogelijkheden voor het openbaar vervoer, lopen en de fiets

Extra inzet op metro, tram, bus, lopen en fiets zorgt voor een duurzame en betere verbinding tussen dorpen en steden en maakt de bouw van 266.000 goed bereikbare woningen mogelijk. Dat is nodig want het aantal inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag neemt tot 2040 met 400.000 mensen toe. De spoorlijn Leiden-Dordrecht wordt aangepast zodat inwoners op de huidige en nieuw te bouwen stations twaalf keer per uur een citysprinter kunnen nemen. Ook de pas voltooide Hoekse Lijn gaat goed bereikbare (nieuwbouw)woningen mogelijk maken.

De metro en Randstadrail gaan vaker rijden, Ridderkerk krijgt de gewenste snelle busverbinding, bus- en metrostation Spijkenisse Centrum wordt vernieuwd en de Binckhorst in Den Haag wordt beter ontsloten. Daar waar mensen meer afhankelijk zijn van de auto, zoals in Voorne aan Zee, wordt ingezet op wegverbreding (N57).

OV: knooppunt in het reizen

Haltes en stations zijn geen eindpunt van een reis. Mensen komen lopend, met de fiets, met de auto of met ander OV op een bepaalde halte of station terecht en willen verder reizen. De komende vier jaar worden achttien van zulke OV knooppunten, verspreid over de hele metropoolregio, verbeterd. Verder wordt geld gestoken in beheer- en onderhoudsprojecten van het regionaal OV. Voor de ambitie om het regionaal OV netwerk te versterken is 204 miljoen euro extra beschikbaar.

Naast investering in de toekomst van het openbaar vervoer is herstel van het OV-systeem aan de orde. De coronacrisis en veranderend reisgedrag hebben de vervoersbedrijven voor fikse financiële opgaven gesteld. Daarom vraagt de Metropoolregio structureel meer geld bij het Rijk voor het openbaar vervoer. De inzet is om ervoor te zorgen dat de regionale vervoerders vanuit een financieel solide basis kunnen gaan bouwen aan het OV van de toekomst. Dat is nodig om nieuwe OV-verbindingen te realiseren en bestaande verbindingen goed te onderhouden en te versterken.

Veilig verkeer

Meer mensen en sneller vervoer vragen om maatregelen die het verkeer veiliger maken. De komende vier jaar worden daartoe 160 projecten in de regio ondersteund. En meer basis- en middelbare scholen dan nu kunnen profiteren van speciale lessen in verkeersveiligheid. De MRDH reserveert daar de komende vier jaar meer dan honderd miljoen euro voor.

Kansen voor mensen

De samenleving verandert snel. Oude technieken maken plaats voor nieuwe technologieën. Er is volop werkgelegenheid en toch blijven vacatures onvervuld. Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten onvoldoende op elkaar aan. Dat vraagt om omscholing van mensen en om opleidingen die beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks biedt de MRDH daarom 1000 studenten en 250 bedrijven de kans om deel te nemen aan onder andere opleidingen en innovatieopdrachten bij minimaal veertien fysieke mbo- en hbo campussen. Ook kunnen 1300 werkenden en zij-instromers een omscholings- of bijscholingstraject gaan volgen in sectoren die dringend op zoek zijn naar meer- en goed opgeleid personeel. Dat geldt voor de IT en energiesector, de Rotterdamse haven, de Greenport Westland en de zorgsector. Het MKB wordt ondersteund en verschillende gemeenten krijgen de kans succesvolle innovatieprojecten verder te ontwikkelen. De MRDH steekt in totaal 9,6 miljoen euro in deze kansen voor mensen.

Beter benutten bedrijventerreinen

Met 8 miljoen euro wordt een aanzet gegeven om de leegstand op bedrijventerreinen, van kantoren en -detailhandel tegen te gaan. Verouderde terreinen worden gerenoveerd en duurzamer gemaakt. De MRDH zorgt verder voor regionale afstemming op een optimale invulling van bedrijventerreinen.

Kwaliteit en de leefbaarheid van de omgeving versterken

De druk op de leefomgeving is groot in de metropoolregio. Natuur- en recreatiegebieden worden beschermd. Doordat we zuinig zijn op de regionale natuur- en recreatiegebieden kun je in onze regio goed wonen, werken en ondernemen en is er ook voldoende ruimte om te genieten van het groen om ons heen. De komende jaren worden de mogelijkheden om die plekken met de fiets of met het openbaar vervoer te bezoeken, verkend.

Wethouder Peter Schop ‘Voor Voorne aan Zee is de verbreding van de N57 een belangrijk onderdeel van het plan.’ (foto: Wil van Balen)

Uit de krant