Afbeelding

Een kwart van de WW-gerechtigden is hoogopgeleid

do 17 okt 2019, 11:50 Actueel

Regio - In Groot-Rijnmond daalde het aantal WW-uitkeringen in september 2019 met 1,1% iets minder dan in Nederland (1,4%). De WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een hbo- of wo-opleiding namen in september 2019 af met 15,0% ten opzichte van vorig jaar. Bij anders-opgeleiden was die daling sterker: 19,7%. In Groot-Rijnmond gaat een kwart van het totaal aantal WW-uitkeringen naar hoogopgeleiden.

Eind september 2019 verstrekte UWV in totaal 24.453 WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond. Dat waren er 273 minder dan eind augustus 2019. Dat is een daling van 1,1% tegenover 1,4% landelijk. Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) lag met 2,3% voor Drechtsteden en 1,8% voor Gorinchem in september 2019 onder het landelijk WW-percentage van 2,6%. Terwijl in Rijnmond dit percentage iets hoger was (2,8%).

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond met 4.062. De afname in aantallen van de WW-uitkeringen was in de regio het grootst bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (1.633). De procentuele daling was in de regio met 20,2% het sterkst bij de zorg & welzijn beroepen.

Kleinere WW-daling bij hbo- en wo-opgeleiden
Het aantal WW-uitkeringen dat UWV aan hoogopgeleiden verstrekte, daalde met 975 van 6.506 vorig jaar naar 5.531 eind september 2019 (-15,0%). Bij hoogopgeleiden is de daling van de WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond lager dan bij anders-opgeleiden (-19,7%).

In Groot-Rijnmond gaat eind september 2019 een vierde van de WW-uitkeringen naar werkzoekenden met een hbo- of wo-opleiding. Dit aandeel is lager dan het landelijke aandeel (33%). De meeste WW-uitkeringen gaan bij hoogopgeleiden naar marketing adviseurs, public relations en sales. Daarna volgen directiessecretaressen en vertegenwoordigers & inkopers.

UWV verwacht dat de werkgelegenheid in 2020 verder zal groeien. Tot de groeisectoren behoren onder meer zorg & welzijn, zakelijke diensten en ICT. De vraag vanuit deze sectoren biedt kansen aan meerdere doelgroepen.

UWV laat hoogopgeleide werkzoekenden kennismaken met kansrijke beroepen
Zo was er onlangs het evenement 'Qien on Tour'; een bijeenkomst waarin een groep hoogopgeleiden het beroep Cloud Consultant leerde kennen. Qien is een opleider/detacheerder die IT'ers aan het werk probeert te krijgen. Dit doen zij door traineeships te creëren waar vakinhoudelijke kennis, praktijkervaring en persoonlijke ontwikkeling de pilaren van zijn. Zij zijn al langere tijd gelieerd aan UWV. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd voor een opdrachtgever die op zoek is naar Oracle Cloud Consultants.

Op 30 oktober publiceert UWV Regio in Beeld 2019. Deze publicatie besteedt onder andere aandacht aan werkgelegenheidsontwikkeling, de vacaturemarkt en oplossingsrichtingen om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Uit de krant