Afbeelding

Alternatieve woonvormen, woningbouw & woningfinanciering

Actueel 221 keer gelezen

Westvoorne - In de verkiezingsprogramma's van alle Westvoornse politieke partijen en in het Collegeprogramma maar ook door de Provincie is woningbouw een belangrijke doelstelling. Daar de wereld om ons heen sterk in beweging is, is er behoefte om geïnformeerd te worden omtrent de laatste ontwikkelingen omtrent woningbouw en alles wat daar mee samenhangt. We moeten immers bouwen voor de toekomst.

Daarom vond op woensdagavond 11 december jl. op het gemeentehuis een commissie hieromtrent plaats. Deze drukbezochte opinie vormende avond stond nadrukkelijk in het teken van het presenteren van informatie en wensen op het gebied van alternatieve woonvormen, duurzame ontwikkeling en bouw van woningen en alternatieve woningfinanciering.

Er waren twee burgerinitiatieven rondom het zogenoemde Knarrenhof principe waarbij een levendige, vrijblijvende gemeenschap bij elkaar woont en waarbij men van elkaars kennis, kunde en gezelschap profiteert. Aandacht voor elkaar staat hierbij centraal waarbij leuk, veilig en zelfstandig het uitgangspunt is. Dit is niet alleen voor ouderen zoals de term Knarrenhof zou kunnen impliceren maar kan ook van toepassing zijn voor starters, ouderen jongeren en jongeren ouderen. Kortom voor iedereen die graag woont met veel privacy en tegelijkertijd voor elkaar zorgt met aandacht voor elkaar.

Daarnaast was er een burgerinitiatiefnemer rondom het bouwen van Tiny Houses nabij het Oranje bosje en "Voornes Duin" te Oostvoorne. Voor dit concept hadden de initiatiefnemers al vele aanmeldingen gehad van inwoners van buiten Westvoorne waarbij men graag aan de slag zou gaan op de genoemde locatie waar nu nog een tuinbestemming op van toepassing is.

Ook was er een architect aanwezig die de mogelijkheden wilde onderzoeken voor bouwprojecten aan de Rietdijk in Tinte. Voor dit project wordt een oud plan uit de jaren 60 gebruikt waar toentertijd ook al sprake van uitbreiding van Tinte was. Het plan is nog in de onderzoeksfase maar zou wellicht voor Tinte een impuls kunnen betekenen.

De fractie van de VVD had twee partijen uitgenodigd om de laatste nieuwe ontwikkelingen te delen teneinde woningbouw te stimuleren en faciliteren. Hiervoor was MorgenWonen aanwezig om de commissie te informeren omtrent duurzame ontwikkeling en bouw van woningen. Deze reeds proefde plug and play bouwmethode maakt het mogelijk zeer duurzaam, kosten efficiënt en snel energiezuinige woningen te bouwen met veel variatie in de afwerking zonder eenheidsworst te zijn. Daarnaast was er een presentatie van DNGB over alternatieve woningfinanciering. Waarbij middels DUOKoop met minder middelen meer woningen beschikbaar worden en een goed alternatief kan zijn voor de Koopgarantregeling welke wordt gefaciliteerd door de gemeente. Middels DUOWonen is het mogelijk financiële ruimte te creëren en comfortabel in de eigen woning te blijven wonen. Deze faciliteiten worden gefinancierd met gelden van pensioenfondsen die inmiddels EUR 1 miljard ter beschikking hebben gesteld en een zeer solide constructie die het investerend vermogen van woningcoöperaties en particulieren toe laat nemen.

Het was een interessante avond waarbij veel interactie was met de Raadsleden, fractieassistenten en de presentatoren. Vanuit de politiek was men erg enthousiast over de diverse initiatieven en de mogelijkheden om sneller en duurzamer te bouwen. Ook te bouwen zonder dat er geïnvesteerd moet worden in grond vond een gewillig oor bij raad en initiatiefnemers. Wethouder Henk de Graad stond open voor nieuwe alternatieven teneinde de woonopgave snel, duurzaam en adequaat vorm te geven.

Uit de krant

Uit de krant