Nieuwe Woningmarktafspraken: 710 woningen erbij in Westvoorne | WeekbladWestvoorne.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo weekbladwestvoorne.nl
Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030ondertekenaars (wethouders/woonfederaties) zetten hun handtekening onder het akkoord,alsmedeRob van de Broeke (Voorzitter Federatie Maaskoepel)Jan Willem Mijnans (voorzitter Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam)Adri Blom-Lemstra
Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030ondertekenaars (wethouders/woonfederaties) zetten hun handtekening onder het akkoord,alsmedeRob van de Broeke (Voorzitter Federatie Maaskoepel)Jan Willem Mijnans (voorzitter Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam)Adri Blom-Lemstra (Foto: PETER DE JONG)

Nieuwe Woningmarktafspraken: 710 woningen erbij in Westvoorne

  •   196 keer gelezen   Actueel

Westvoorne - Op 30 januari ondertekenden gemeenten en woningcorporaties in de regio Rotterdam én de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030. De veertien gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen, waar onder Westvoorne, maken zich samen sterk om het aantal woningen in de regio Rotterdam met 54.000 stuks uit te breiden. De gemeenten en de woningcorporaties zetten zich ook in voor een betere balans van het woningaanbod in de regio. Het Woonbedrijf Westvoorne is mede-ondertekenaar.

De gemeente Westvoorne wil graag haar bijdrage leveren om deze opgave te realiseren. Wethouder Marja Roza: "Wij hebben de regio aangeboden om tot 2030 in Westvoorne 710 woningen te bouwen. De gemeente moet daartoe wel in financiële zin in de gelegenheid worden gesteld. Ook is het belangrijk dat we in ruimtelijk opzicht deze woningen kunnen bouwen".

Leidraad bij het realiseren van deze woningen is de ambitienotitie 'Wonen in Westvoorne 2030+'. Deze is op 23 januari 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De ambitie van gemeente Westvoorne is tweeledig. Enerzijds: het behouden van jongeren en jonge gezinnen die nu in de gemeente wonen. Anderzijds: het aantrekken van jongeren en jonge gezinnen uit andere gemeenten. Marja Roza: 'Dit doen we omdat we onszelf voorbereiden op de vergrijzing van de komende jaren. Door het evenwicht tussen vergrijzing en de aanwezigheid van jongeren en jonge gezinnen op te blijven zoeken, blijven we een gemeente met een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Westvoorne is, en moet dat vooral blijven, een gemeente waar bewoners, ondernemers en bezoekers graag wonen, werken en verblijven.'

Foto: Peter de Jong


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227960&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768114&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=weekbladwestvoorne.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>